HILDE KRISTIN STRAND

— Jeg er en av de få i vennegjengen som vil begynne å studere rett etter videregående, men jeg får ikke lov, sier Johanne Eide.

Etter å ha gått VK1 i Cardiff leverte hun papirene sine til en studieinspektør på Bergen Katedralskole. Denne oppdaget ikke at Johanne ikke hadde c-språk, og dermed ikke fylte kravet til generell studiekompetanse. Feilen ble oppdaget først i slutten av juni. Nå står Johanne uten skoleplass og uten vitnemål.

Da Johanne gikk grunnkurs på Fyllingsdalen videregående skole hadde hun spansk som c-språk. C-språk innebærer at man ikke har lært språket på ungdomsskolen, og man må dermed ha det i tre år på videregående. Det året 19-åringen var utvekslingsstudent i Cardiff i regi av Knarvik vidaregåande skule var hun fritatt for c-språk. Hun trodde derfor hun var fritatt for språket også i tredje klasse, og spurte den norske læreren i Cardiff om hun kunne søke på en annen skole i Bergen. Det fikk hun bekreftende svar på. Bergen Katedralskole tilbyr ikke c-språk.

Menneskelig svikt

For noen år siden ble det innført et datasystem, NVB (nasjonal vitnemålsdatabase). Dette er en kontrollmotor som sjekker at elevene oppfyller kravene til vitnemål.

— Da inspektøren kjørte en kontrollrunde rundt jul hadde hun ikke denne elevens papirer. Det ble dessverre ikke gjennomført en ekstra runde på hennes papirer senere, sier rektor ved Bergen katedralskole Signe Haaland Utne.

— Hadde jeg fått vite at jeg trengte c-språk innen 15.januar,, kunne jeg meldt meg opp som privatist. Nå må jeg ta to års spansk på et halvt år, og vente et år på å komme inn på jus, sier 19-åringen. Hun har klaget saken inn til utdanningsdirektoratet.

Fylkeskommunen gis alt ansvar for feilen. Både Knarvik vgs og katedralskolen har innrømmet at de har gjort feil og har prøvd å hjelpe den uheldige eleven.

Svein-Erik Fjeld, opplæringsdirektør i Hordaland, sier at fylkeskommunen prøver å gjøre så godt de kan i en slik situasjon. Elever har tidligere fått tilbud om ekstraundervisning i liknende saker. I dette tilfellet har fylkeskommunen tilrådd at eleven får dispensasjon, og Fjeld er overrasket over avslaget fra utdanningsdirektoratet.

Nå er saken anket inn til utdannings- og forskningsdepartementet.

— Det irriterer meg at systemet er så firkantet. Det er urettferdig at når skolen har gjort en feil, så går den ut over meg. Jeg har handlet i god tro. Hvem andre enn lærerne og rådgiverne kan jeg stole på, spør Johanne.

<b>FRUSTRERT:</b> - Jeg har ikke lurt meg unna, men handlet i god tro, sier Johanne Eide. Nå må hun lese to års spanskpensum på et halvt år, og satse på å komme inn på jus til neste høst. - Jeg tør ikke håpe på å få dispensasjon nå, sier Johanne. MARTE ROGNERUD (foto)