JØRN-ARNE TOMASGARD

  • — Helt forferdelig, sier personalleder Mia Johnsen ved Rå ungdomsskole. Skolen mangler plass til nesten 50 elever. Fasaden er døpt «fadesen». Penger har de gitt opp å få.
  • Hjelpetjenestene skal omorganiseres slik at det ytes mer omsorg for pengene som brukes. Men de ansatte er skeptiske til om tiltakene vil gi gevinst til de pleietrengende.- Skolen er bygget for 12 klasser. Vi har 14. Her er så usselt, så dårlig, så lite pent og nedslitt overalt, at det er lite hyggelig for elevene, sukker Mia Johnsen ved Rå ungdomsskole.

Rå er inne på budsjettet med en halv million kroner. Neppe nok til en ansiktsløftning for skolen som begynner å få store poser under øynene. Neste år lover kommunen skolen 9,8 millioner kroner. Så får vi se om lovnaden holder seg oppe. På Rå er de sluttet å håpe.

— Vi er lovet de pengene i åtte år. Nå har vi gitt opp, sier økonomileder ved skolen, Tor Haugland.

Vil styrke innholdet

Byrådet legger vekt på å styrke innholdet i bergensskolen. Det vises til at Bergen bruker minst undervisningsressurser per elev av landets store byer, men har høyest kostnader til skolelokaler og skyss.

«Fra 2000 til 2004 har timetallet per klasse i gjennomsnitt blitt redusert med seks timer per uke. Reduksjonen har gått ut over delingstimer og spesialundervisning og utgjør i kroner et kutt på 150 millioner. Denne utviklingen ønsker byrådet nå å stoppe ved at en for skoleåret 2005-2006 legger til grunn at ressurstildelingen skal videreføres på dagens nivå og ikke reduseres», heter det i økonomiplanen.

— Jeg stoler på kritt og tavle. Det vet vi i alle fall er der, ler Mia Johnsen, og forteller at greie elever og godt samhold tross alt sørger for god stemning ved ungdomsskolen på Rå.

Vurderer skolenedleggelse

Under fremleggelsen av budsjettet forklarte finansbyråd Henning Warloe at de ikke tok med bevilgninger til Fridalen skole fordi de venter på en skolebehovsplan før jul. Alt tyder på at det kommer nye forslag om skolenedleggelser.

Byrådet skriver i en kommentar at de vil vurdere reduksjon i undervisningsareal i områder der elevtallet over tid har gått ned, for å redusere driftsutgiftene til skolebygg. Dette kan skje ved skolenedleggelser, heter det.

Skolebyråd Hans-Carl Tveit (V) avviser at Fridalen er utelatt, og viser til at det er satt av 4,5 millioner kroner til en barnehageopprustning ved skolen.

Skyver på nybygg

Tveit forklarer halveringen i investeringsbudsjettet for skolebygg med at det nettopp er avsluttet store byggeprosjekter. Han viser også til at det er planlagt tunge investeringer i 2007 og 2008.

— Vi har skjøvet byggingen av ny skole i Indre Sædal og ny ungdomsskole i Rådalen ett år til 2007/2008. Da vil vi få store investeringer igjen, forklarer Tveit.

Han sier byrådet nå har valgt å prioritere de stedene det er knapphet på areal. Særlig i Fana og Ytrebygda bydeler opplever skoler sprengt kapasitet.

TRANGT: Klasse 9E ved Rå ungdomsskole sitter trangt. Det er 29 elever i klassen til lærer Sigrunn Bauge. Alle klassene på skolen har eget rom, men da er alle spesialrommene, som PC-sal og skolekjøkken, okkupert.
FORFALL: Fasaden er omdøpt til «fadesen» ved Rå ungdomsskole. Muren er utsatt for fuktangrep, og vinduskarmene roper på maling.<br/>Foto: BJØRN DJUPVIK