Vraket av tørrlasteskipet som ble senket av en norsk MTB i 1944 sør for Åskrova ved Florø, har i lang tid lekket olje. Vraket ble anslått til å ha maksimum 1230 tonn dieselolje om bord, kanskje bare 300-400 tonn.

Stolt Comex Seaway AS undersøkte vraket i 1993 og anbefalte at det blir foretatt nye undersøkelser av tankinnholdet, senest i 2008.

Dette fremgår av en rapport som Kystverket oversendte Fiskeri— og kystdepartementet (FKD) i 2006. Rapporten er utarbeidet etter undersøkelser av vrak langs norskekysten med mulig forurensningsfare fra olje i vrakene.

Ett resultat av undersøkelsen var at staten investerte i oljevernutstyr til utplassering i Flora i tilfelle en større lekkasje skulle oppstå.

Kystverket er varslet om at det igjen lekker diesel fra «Welheim». Dette tyder på at det foregår endringer i vraket som kan føre til akutt lekkasje, heter det i rapporten.

Sjenerende utslipp

Diesel blir liggende relativt kort tid i sjøoverflaten fordi den vil bli finfordelt og fordamper raskt. I området finnes viktige sjøfuglområder og stamfiskanlegg. Der foregår kystfiske, turistfiske og oppdrett i nærområdene til vraket i tillegg til at det er registrert gyteplasser for lokale fiskestammer.

Alle tankene i «Welheim» som kan inneholde olje, er lett tilgjengelig utenfra. Det betyr at en tømmeoperasjon blir en relativt enkel operasjon. Vraket ligger imidlertid noe utsatt til for vær og vind og tiltak må derfor gjennomføres i sommermånedene.

Avventer oppdrag

Fungerende beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket sier at departementet ikke har fått i oppdrag å gjennomføre nye undersøkelser av «Welheim». Ly sier at det er stor usikkerhet om hvor mye olje som fortsatt er igjen i vraket. Kystverket kan ikke foreta seg noe med «Welheim» før Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) eventuelt ber dem om det og løyver penger til tiltak.

Også departementet venter

Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig i avdeling for kystforvaltning i FKD sier at fjerning av olje fra skipsvrak er meget kostnadskrevende. Derfor prioriteres vrak det haster mest med å tappe for olje. Vraket av «Norvard» i Mossesundet lekker olje og der er tapping påbegynt. Ullbæk Selvig sier at Kystverket overvåker utviklingen i oljelekkasjen fra «Welheim» og vil varsle FKD dersom oljelekkasjen blir akutt.

— Hvis vi får varsel om at oljelekkasjen har tiltatt, vil vi selvfølgelig sørge for å sette i verk tiltak, sier hun.

Ubåt i Byfjorden

I rapporten som Kystverket overleverte FKD i 2006, er det omtalt to vrak i Byfjorden i Bergen.

Vraket av den tyske ubåten «U 1053» er ikke funnet. Ubåten sank ved et uhell under testdykking mellom Strømsneset på Askøy og Eidsvågnesset i 1945 og kan ligge så dypt som 340 meter. Sannsynligvis inneholder vraket 50 tonn olje. Mulige miljøeffekter vurderes å være moderate. Kystverket anbefaler at det ikke søkes på nytt etter vraket på grunn av utgiftene.

Minesveiperen «M 1» ble senket i 1945 utenfor Helleneset i Byfjorden og ligger på 340 meters dyp. Vraket hadde trolig 140 tonn tungolje om bord. Undersøkelser i 1996 viste at skadene på fartøyet tilsier at det ikke er olje igjen i vraket.