Etter å ha prøvd alle tilgjengelige medisiner, fikk Per Martin Mo tilbud om den eksperimentelle behandlingen. Ikke alle er like heldige.

MS-forbundet har for første gang utgitt en egen rapport som oppsummerer status på MS-feltet. I denne rapporten formidles historien til en kvinnelig pasient ved Oslo Universitetssykehus som er utredet og kvalifisert for stamcelletransplantasjon i Sverige.

Hun har imidlertid fått avslag fordi det offentlige ikke vil ta regningen. Kostnaden for Oslo Universitetssykehus ville vært 400.000 kroner. Når vurderer pasienten selv å betale, men da er prisen 600.000 kroner.

— Sparer samfunnet

— Det er uholdbart når sykehuset finner ut at behandlingen trengs, men likevel avslår fordi det ikke finnes penger, sier Olav Førde, informasjonsfaglig leder i MS-forbundet.

Han peker på at behandlingen ville vært inntjent på to år fordi den samme pasienten går på medisiner til 200.000 kroner pr. år.

— Det er av stor samfunnsøkonomisk betydning at folk kommer seg tilbake i jobb og slipper å ta dyre medisiner, sier Førde.

Må få svenskehjelp

— Det er mange som skulle ønske en slik behandling, men ikke alle som vil ha nytte av den. I Norge er det nok bare en håndfull pasienter pr. år. Dersom en situasjon skulle oppstå tilsvarende som for Mo – vil det vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier overlege og professor Kjell-Morten Myhr ved Nasjonalt kompetansesenter for MS på Haukeland universitetssjukehus.

— Er det et spørsmål om penger?

— Ja, det er et sammensatt ressursspørsmål, hvor kanskje hovedproblemet akkurat nå er behandlingskapasiteten ved avdelinger som gjennomfører slik behandling. Det krever ekspertise, og pasientene må være fysisk isolerte i den kritiske fasen mens immunforsvaret er utslått, sier han.

MS-forbundet mener pasientene bør få behandling i Sverige, mens man venter på å få i gang et norsk tilbud.

— Kompetansesenteret ved Haukeland skal ha ros for å prøve ut behandlingen, men vi så helst at det ble etablert et tilbud til denne gruppen i hele Norge. Nå ser vi imidlertid at det strander på økonomi og kapasitet, sier Førde.