500.000 kubikkmeter steinmasse, som sprenges vekk på den nye Vestre innfartsåre i Bergen, fraktes nå til flyplassen på Flesland. For å bli til nye oppstillingsplasser for fly. Arbeidene, som nå pågår for fullt like sør for flyplassterminalen, vil gi et nytt parkeringsområde på nesten 50 mål for fly. Området kan tas i bruk mot slutten av 2008.

— Nye oppstillingsplasser er tvingende nødvendig for å løse dagens trafikkbehov. Samtidig er dette en nødvendig utbygging med tanke på fremtidig vekst og nye sikkerhetskrav. Nesten all utbygging på Flesland har skjedd på passasjersiden. Ute på selve flysiden har lite skjedd siden Flesland ble åpnet i 1955. Nå må vi ta et krafttak her, sier lufthavnsjef Dag J. Aksnes til Bergens Tidende.

Storstilt utbygging

Bergens Tidende har vandret rundt på Flesland sammen med lufthavnsjefen. På listen over utbyggingsprosjekter står blant annet:

  • Ny bakkeradar monteres nå i sommer.
  • Taksebanen skal forlenges og flyttes både mot sør og nord.
  • Nytt anlegg for avising av flyene om vinteren.
  • Ny utenlandsterminal med flere passasjervinger og 2000 kvadratmeter mer tumleplass skal stå ferdig om tre-fire år. Skal bygges i forlengelse av dagens utenlandsterminal.
  • Nye oppstillingsplasser for fly også nord for passasjerterminalen, der brannstasjonen ligger i dag.
  • Passasjerterminalen for helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen skal rustes opp. Det vil gi 230.000 reisende i året bedre forhold.

Moderne flyplass

Den nye oppstillingsplassen som nå bygges, vil gi plass til parkering av fem til syv flere fly - avhengig av størrelsen. Samtidig skal taksebanen, altså banen flyene bruker på vei til og fra selve rullebanen forlenges og trekkes lenger unna rullebanen. Dermed blir det større avstand mellom fly på rullebanen og taksebanen, noe som gir raskere trafikkavvikling i dårlig vær. Disse arbeidene vil koste ca 460 millioner kroner.

For noen dager siden fikk Avinor to flunkende nye flyplassbusser, som skal frakte passasjerer innen på selve flyplassområdet.

— Vi ønsker ikke å busse flere passasjerer enn høyst nødvendig. Når de nye oppstillingsplassene kan tas i bruk neste år, vil vi i størst mulig grad parkere de største flyene ved passasjerterminalen og fjernparkere mellomstore og mindre fly, sier Aksnes.

Endelig senterlys

Sommeren 2008 skal Flesland nattestenges i seks uker for å få montert såkalte senterlys på rullebanen. Statens havarikommisjon for transport har kritisert Avinor for manglende senterlys på Flesland etter at man tre ganger har gransket alvorlige nestenulykker der SAS-fly regelrett har bommet på rullebanen under landing.

— Vi er glade for at vi endelig for senterlys på plass. Det vil styrke flysikkerheten, sier Aksnes.

OPPRUSTING: Flysiden på Flesland skal få en skikkelig opprusting de nærmeste årene med blant annet flere oppstillingsplasser for fly, senterlys på rullebanen, ny bakkeradar og nye og lengre taksebaner, lover lufthavnsjef Dag J. Aksnes.
Larsen, Bjørn Erik