Med fire små barn i bilen var David Olaf Mackenzie lørdag på vei hjem fra Åsane. I Eidsvågstunnelen forsvant nesten all trekkraft fra motoren. Mackenzie sneglet seg inn på en liten avkjørsel og løftet av nødtelefonen. Intet svar.

– Det var en piping, så en pause og en ny og annen piping. Jeg prøvde fem seks ganger, sier Mackenzie.

Da Statens vegvesen ble kontaktet av Bergens Tidende i går ettermiddag ble det raskt avdekket en feil på telefonlinjene inn til tunnelen.

Arbeidet med å reparere feilen er i gang.

Alle telefonene ute

— Det er rett og slett feil på telefonlinjene inn til tunnelen. Det betyr at tunnelen er uten nødsamband, sier vaktoperatør Marit Hove ved Vegtrafikksentralen region vest.

Hun sier det likevel er mulig å varsle om at noe er galt også om nødtelefonen ikke virker (se faktaboks).

Tunnelene med de nyeste nødsambandene har automatisk varsling om sambandet ikke virker. Eidsvågstunnelen er ikke en slik tunnel.

— Vi har et system der vi har rutiner for å sjekke ut de forskjellige funksjonene med jevne mellomrom., sier seksjonsleder i byggherreseksjonen i Statens vegvesen i Bergen distrikt, Arild Hegrenes.

Men hva om det oppstår feil mellom kontrollene?

— Da vil ikke vi få melding før vi eventuelt får melding fra publikum, sier Hegrenes.

Manglet informasjon

Etter å ha gitt opp nødtelefonen og heller ikke klart å ringe ut med mobiltelefonen satte Mackenzie seg i bilen igjen. Han ventet til det var lite biler på veien, satte på nødlyset og kom seg ut i er fart på fem kilometer i timen.

Mackenzie ble rådvill inne i tunnelen og etterlyser mer informasjon i nødtelefonene.

— Jeg hadde ventet det var en instruks i boksen, men der var ingenting skriftlig, sier Mackenzie.

Overrasket brannleder

— Det er viktig at nødtelefonen virker, leder for brannforebygging ved Bergen Brannvesen, Anders Leonhard Blakseth.

Ifølge Blakseth har Statens vegvesen har plikt til å ha rutiner som fanger opp feil. Han vil ikke kommenter om rutinene er gode nok, uten å vite hvor hyppig nødsambandet blir kontrollert, men sier at:

— Det overrasker meg litt at de ikke har et system som oppdager at de ikke virker.