Det er dårlige avlinger i fjor og en sen vår i år som har skylden for fôrmangelen. Vestlands-bøndene har dermed ikke klart å dyrke nok frem nok høy, og fôret fra i høst er spist opp.

— Jeg har allerede begynt å selge ut kalver og kviger som jeg egentlig skulle ha hatt. Og så har jeg måttet slakte noen, sier bergensbonden Rolf Haugsvær til NRK Hordaland.

Naboen, Erling Liland, fikk etter mange dagers leting kjøpt litt høy.

— Jeg har kjøpt en del ja. Jeg fikk sikret meg noen rundballer så nå tror jeg at jeg er berget, sier han til NRK Hordaland.

Mange ser seg nå om etter høy fra Østlandet og Sverige.

FRÅTSER: Kyrne i sverige lider ingen nød. FOTO: SCANPIX