• Hijab-spørsmålet må avgjøres sentralt. Reglene er uklare, og det er vanskelige saker.

Det sier assisterende utdanningsdirektør Alf Pedersen hos Fylkesmannen i Hordaland.

— Vi venter på en avklaring fra Justisdepartementet, men det vil sikkert ta tid, sier han.

Skikker skal respekteres

Spørsmålet om hijab-bruk i helsesektoren har vært prøvd tidligere. I fjor sommer var en tilsvarende problemstilling aktuell ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Da kom Utdanningsdirektoratet frem til at det ikke finnes noen hjemmel for å forlange en spesiell påkledning.

— Det er altså ikke lov å stille krav som bryter med den enkeltes rettigheter og religiøse klesskikker, sier Pettersen.

Hijab-spørsmålet har vært høyaktuelt også i Sverige. Der endte det med forbud mot bruk av såkalt niqab, det vil si skaut som dekker ansiktet bortsett fra øynene, i motsetning til hijab, som bare dekker håret.

Neppe ved dreiebenken

Rolf Hall Hansen, spesialrådgiver ved opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, sier at dette ikke er noe stort problem ved skolene i Hordaland.

— Men det kan være et problem for enkeltelever. Vi ser også at dette angår flere enn oss i vårt fylke, og vi ønsker derfor å få en avklaring nå, før ting vokser seg større, sier han.

— Vi har ikke hatt mer enn to slike saker foreløpig, men begge har vært av prinsipiell karakter.

— Problemet er at det ikke finnes klare retningslinjer. En ting er det som er aktuelt i denne saken, nemlig spørsmål om hygiene. Men det kan jo tenkes en del arbeidssituasjoner hvor det kan være farlig, særlig i yrkesfag. Tenk deg for eksempel kombinasjonen dreiebenk og langt slør, sier han.

Mange saker

Hijab-saken i Bergen har via Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Utdanningsdirektoratet nå havnet i Justisdepartementet.

— Saken skal sees i sammenheng med flere andre tilsvarende saker. Det har vært en del konfliktsaker av denne typen, særlig i de større byene, sier informasjonsrådgiver Tonje Torsgard.

- Hijab en selvfølge

Abu Saad, leder for den største moskeen i Bergen, sier til BT at det må være en selvfølge at muslimske kvinner kan bruke hijab i en slik arbeidssituasjon. Han har ikke hørt om slike saker i Bergen tidligere.