Utne leder gjennomgangen av alle forhold rundt de avtaler Øystein Heldal har gjort på fylkeskommunens vegne med selskapet han står som styreleder i. — Jeg kan bekrefte at vi i dag har hatt et to timer langt møte med Heldal. Der er han bedt om å legge frem en del dokumentasjon som vi trenger for å kunne lage en utredning, sier Utne.Hun regner tidligst med å være ferdig med gjennomgangen av saken i neste uke.