— For dem som har tatt en eller annen type utdanning, finnes det alltid mulighet til å finne en jobb her i fylket, sier rådgiver Erik Andersen i NAV Sogn og Fjordane.

Han ser svært positivt på det arbeidet Framtidsfylket AS driver med, blant annet gjennom jobbmesser.

— Jeg tror det er nyttig både for næringslivet i fylket, og for ungdommer som har skaffet seg utdanning og ønsker å komme tilbake til Sogn og Fjordane, sier Andersen.

Helsejobber vanskelige

Ved utgangen av januar var det 764 ubesatte stillinger i fylket. De største gruppene var:

  • Bygg og anlegg - 213 stillinger, flest rørleggere, men også snekkere, tømrere og andre bygg- og anleggsarbeidere.
  • Helse, pleie og omsorg - 100 jobber, deriblant sykepleiere, jordmødre, hjelpepleiere og leger.
  • Industri - 89 stillinger, blant annet støpere, sveisere, platearbeidere og mekanikere.
  • Reiseliv og transport - 80 jobber, de fleste servitører, sjåfører og sjøfolk.
  • Ingeniør- og IKT-fag - 64 stillinger, de fleste sivilingeniører og sivilarkitekter.

— Tradisjonelt har vi hatt størst problem med å rekruttere fagfolk i helsesektoren, for eksempel sykepleiere og vernepleiere. Noen ganger har vi derfor henvendt oss til andre deler av landet eller utlandet. Det har gitt god respons, spesielt i Sverige, sier Andersen.

Nye bedrifter

Han understreker at selv om det nå er dårlige tider, er det gode muligheter jobb i Sogn og Fjordane.

— De senere år har vi fått etablert flere bedrifter innen IKT, design og markedsføring, for eksempel i Selje og Dale i Sunnfjord. Her er det spennende arbeidsplasser for folk med kompetanse, sier Andersen.

Anna van Oorschot, daglig leder i Framtidsfylket AS, sier folk er lite klare over mulighetene til å gjøre karriere i Sogn og Fjordane.

— Derfor driver vi disse rekrutteringsmessene for tredje året på rad, i Trondheim, Oslo og Bergen, rettet mot studenter og unge som nylig er kommet i arbeid.

Fant folk i Bergen

— Hvilke grupper er det dere vil nå?

— Vi henvender oss primært til folk med høyere utdanning. På messen er det konkrete jobbtilbud blant annet til økonomer, ingeniører, samfunnsvitere, sykepleiere, lærere og jurister. Og det gir resultater: på messen i Bergen i fjor fikk for eksempel revisjonsselskapet PwC hentet tre unge kvinner til kontorene i Førde og Florø, sier van Oorschot.

Ved utgangen av januar var det registrert 1015 arbeidsledige i Sogn og Fjordane, som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

— På grunn av Fundo tror vi dette tallet øker med 200-300 ved utgangen av februar, sier Erik Andersen i NAV.