Brevene til de som nå får tilbud om barnehageplass, sendes ut 4. april.

Av de 4000 søkerne uten plass, kan 2800 barn overta etter unger som begynner på skolen til høsten. Da mangler 1200 plasser. Kommunen regner med å få rom til 600 i barnehager som er planlagt bygd i løpet av året. Men hva med de resterende 600 barna?

Prøver igjen

— Vi har en arbeidsgruppe som går gjennom mulige alternativer, opplyser byråd for barnehage og skole Tomas Moltu (KrF).

— En mulighet er midlertidig bruk av Rådalslien ungdomsskole. Der kan vi få plass til 200 barn. Men skolen åpnes til høsten, og vi har ikke lyst til å gjøre vesentlige endringer i et nytt bygg. Vi håper likevel å få til et midlertidig barnetun.

Ellers vil kommunen skvise inn enda flere barn i de eksisterende barnehagene.

— Vi går gjennom ledig areal. Det er en øvelse vi har gjort før, men nå gjør vi det igjen. Jeg tror vi har noe å hente.

Ifølge Moltu har kommunen også en liste med «mindre prosjekter» som de jobber med.

Økt etterspørsel

— Presset er størst i sentrum og Årstad. Her er det vanskelig å få fatt i areal. Og det er dyrt, sier han.

Ifølge kommunen har etterspørselen økt fra 90 til 93 prosent siden forrige hovedopptak.

— Utbyggingen skjer i langt høyere tempo enn etterspørselen øker. Vi har bygget 3 200 nye plasser i 2006 og 2007, mens etterspørselen har økt med 239 søkere det siste året. Bergen kommune er dermed betraktelig nærmere full behovsdekning enn før. Tallene viser at bydelene Fana, Ytrebygda og Åsane ser ut til å få full behovsdekning i løpet av året, sier Moltu.

- Får kjeft uansett

— Vi registrerer at regjeringen kjefter på oss for å bygge ut for sakte, mens lokalt får vi kjeft for å bygge for fort, sukker Moltu, og viser blant annet til byggingen av den midlertidige barnehagen i Nygårdsparken som gikk litt over stokk og stein .

— Vi bygger så raskt som forsvarlig, mener Moltu.

Totalt går 13 304 barn i barnehagene i Bergen i dag. Det er 86,6 prosent av alle barn i aldersgruppen 1-5 år.

BYGGER NYTT: Montana barnehage, med plass til 70 barn, åpnet denne uken.
Rune Berentsen
Håvard Bjelland (ARKIV)