— Dette er svært uheldig. Det reduserer folks trygghetsfølelse og trafikksikkerhet generelt. Men kommunen har ikke penger, sier byråd for miljø og byutvikling Lisbeth Iversen.

Tapte tvist

I fjor høst avgjorde departementet tvisten mellom fylkeskommunen og kommunen om hvem som hadde ansvaret for vedlikehold av veilysene til fylkeskommunens fordel. Den gang trodde man prisen for arbeidet var fem millioner kroner. Nå viser det seg at prisen er hele ti millioner kroner, penger fattige Bergen slett ikke har.

Dermed må det sparetiltak til, og for Bergens del betyr det blant annet mørklagte gater nattetid.

  • Alle gatelys i Bergen kommune (unntatt sentrum) slås av i perioden 01.05 - 01.09.04. Dette gjelder ikke veilys langs riksveier som er statens ansvar.
  • I tillegg vil alle gatelys i Bergen kommune med unntak av Sentrum (Sentrum defineres til å ligge innenfor Puddefjordsbroen, Sandviken v/Glass-knag og Nygårdsbroen) slås av hver natt også i vinterhalvåret med unntak av natt til lørdager og søndager i tidsrommet kl. 01 - 0500.
  • Det vil ikke bli utført feilsøk på veilysnettet
  • Skifting av defekte lamper vil bli utført en gang pr. år, mot i dag tre ganger i året.

Håper på omkamp

Lisbeth Iversen stiller seg uforstående til departementets avgjørelse.

— Departementet pålegger Bergen kommune å betale utgifter hvor Stortinget har fastslått prinsipp for ansvarsdeling for veilys knyttet til kommune-, fylkes- og riksveier, noe som innebærer at veiholder er ansvarlig for veilys. Det betyr at fylkeskommunen, som har ansvaret for fylkesveiene, også skal betale for veilyset, sier Iversen.

I et brev til samferdselsdepartementet ber hun om en ny runde i saken.

— Når fylkesmannen holder hånden over oss og passer på hver krone vi bruker, må vi slippe å dekke utgifter som fylkeskommunen burde ta, sier Lisbeth Iversen.

Mens departementet bestemmer seg, må bergensere finne seg i å gå i mørket om de beveger seg gatelangs på natten.

Arvid Ask, som leder trafikkseksjonen ved Bergen politikammer, liker ikke at gatelys slås av om natten, både av hensyn til trafikksikkerhet og folks trygghetsfølelse. Han mener likevel at byrådets tiltak er til å leve med vurdert opp mot andre kutt i Bergens budsjett.

— Vi fikk forhindret en mer omfattende mørkelegging og jeg vil advare mot at perioden med mørklagte gater utvides, sier Ask.