• Vi har ikke fått tilstrekkelige bevilgninger på 15 år, sier Per Gjesdahl, vedlikeholdssjef i Bergen Bygg og Eiendom KF. I verste fall kan skoler bli stengt på grunn av manglende vedlikehold.

— Hele sørfløyen er preget av sprekkdannelser. Her er lekkasjer, det er råttent og det har falt murstykker ned på pultene.

Det sier Randi Gelink, rektor på Fridalen skole. Hun viser BT rundt på skolen fra 1939. Fasaden har ikke vært malt siden 1969.

— Malingen de brukte, må være av god kvalitet. Men fasaden trenger sårt et nytt strøk, og deler av veggene må utbedres. Det har blitt hogget av murbiter når sprekkene blir for store. Da kommer armeringen frem. Den ruster, og dermed ramler nye stykker ned, sier Gelink.

Fridalen skole er skolen som står øverst på Bergen Bygg og Eiendom KF (BBE) sin liste over skoler som sårt trenger vedlikehold. Men som på de andre skolene i kommunen er det ikke penger til så mye annet enn det Per Gjesdahl, vedlikeholdssjef i BBE, kaller brannslokking.

Etterslep på 400 millioner

Ifølge fjorårets revisjonsberetning fra BBE har Bergen kommune et vedlikeholdsetterslep på 400 millioner kroner. Bare det siste året har vedlikeholdsbudsjettet blitt redusert med 25 millioner.

— Vi må prioritere det som kan være til fare for liv og helse. Men i stedet for å ha systematisk arbeid mot lover og forskrifter, driver vi med brannslokking, som for eksempel å sikre tak der taksteinen er begynt å falle ned, sier Gjesdahl.

Han sier etterslepet er størst der det er strukturelle følgeskader, altså skader på bygningskroppen. Disse får ofte utvikle seg over tid før de blir gjort noe med, og er da gjerne større enn ventet.

I tillegg til Fridalen står Ny-Krohnborg, Rå og Slettebakken skoler på BBEs liste. De har foreslått at en til to skoler blir rehabilitert hvert år, og at det settes av 240 millioner til dette arbeidet.

— Det er den eneste måten å komme i mål på. Vi har ikke fått tilstrekkelige bevilgninger på 15 år, og klarer ikke å vedlikeholde alle skolene. De ti siste årene har kommunen hatt to eller tre opptrappingsplaner for vedlikehold, men vi har aldri kommet lenger enn til vedtaket. Nå kan vi komme i den situasjonen at skoler kan bli stengt.

— Gjelder det først og fremst de fire skolene som står øverst på listen?

— Ja. Men dersom skoler som per i dag står lenger nede på vedlikeholdslisten ikke tilfredsstiller kravene, kan selvsagt de også bli stengt, sier Gjesdahl.

10 millioner til Fridalen

— Det er ikke så mye som skal til, sier Fridalen-rektor Gelink.

For knappe to år siden sto skolen i fare for å bli lagt ned. Like før jul i fjor gjorde budsjettforliket mellom byrådspartiene og Fremskrittspartiet at skolen fikk 10 millioner ekstra. Disse pengene har rektor ennå ikke sett noe til, men når og hvis de kommer, mener hun det er mulig å gjøre mye. Tørt, tett og trygt er de tre slagordene skolen og foreldrene er kommet frem til, og det er først og fremst ytterveggene Gelink vil gjøre noe med.

Byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit, sier til BT at pengene nå er frigjort, men at han ikke har oversikt over hvor langt man har kommet i prosessen. Han sier også at det er lagt visse premisser for bruken av pengene.

BBE brukte 54,50 kroner per kvadratmeter til drift og vedlikehold i fjor. Ønsket er å kunne bruke 100 kroner. Deres beregninger viser at 45 prosent av skolene i Bergen har lite god standard.

— Tror du på politikernes løfter i valgkampen?

— De blir selvsagt blåst opp ved vald, men jeg har tro på en pakke fra staten. Det må være av interesse for alle, uansett parti, å ta vare på realverdiene våre. Og situasjonen blir ikke bedre av å gjøre ingenting, sier Per Gjesdahl.