Anita Østerbø er overveldet av responsen. For få dager siden averterte hun småbruket sitt på Tysnes til leie. Nå har hun fått minst 70 henvendelser pr. telefon og en lang rekke e-poster fra folk som ønsker å flytte på landet.

— De har ringt fra hele landet, både enslige, par og familier, sier Østerbø til bt.no.

- Det gode liv

I hele landet er det bare en håndfull småbruk avertert til leie på finn.no for øyeblikket. Etterspørselen er åpenbar langt større.

— De som har ringt, har fortalt at dette er det eneste småbruket på Vestlandet til leie på et halvt år, sier Østerbø.

Interessentene forteller at de vil vekk fra asfalt og trange leiligheter, ut i naturen.

— De vil leve det gode liv, sier Østerbø.

Ressurs for bygdene

Nå har hun bestemt seg for en som skal få leie småbruket for 4000 kroner i måneden. Da får han et hundre år gammelt våningshus, et drengehus, en løe og 150 mål til disposisjon.

Til gjengjeld håper hun på at leieboeren bidrar med vedlikehold, som i så fall kan bidra til å redusere husleien.

— Jeg tror dette kan være en metode for andre bygder å skaffe seg flere innbyggere. Småbrukene er en ressurs utkant-Norge har som må utvikles, sier Østerbø.

Hun håper andre kommuner tenner på ideen og legger til rette for utleie av småbruk som ellers vil stå tomme.

— Mange småbruk står brakk rundt omkring, og eierne tenker gjerne ikke over hvor lett det er å leie ut, sier Østerbø.

Er drømmen et småbruk på landet? Si din mening!

PÅ LANDET: Småbruket ligger på Kleppe på Tysnes. KART: Google Maps