— Departementet regnet med et langt lavere tall enn det som er blitt realiteten , sier leder, Janne Kristiansen.

Siden etableringen 1.januar 2004 har i alt 315 saker havnet hos de åtte medlemmene i kommisjonen. 127 av disse er ferdigbehandlet og avsluttet, men bare åtte av dem er henvist videre til gjenopptakelse og ny hovedforhandling.

— Mange ser på oss som en ankeinstans. Det er ikke korrekt. For at vi skal beslutte å gjenoppta en sak må det som hovedregel foreligge nye bevis, sier Janne Kristiansen.

De nye bevisene eller omstendighetene må kunne føre til mildere dom eller frifinnelse for at saken skal bli gjenopptatt.

Incestsaken fra Bergen var den første store saken som ble henvist til gjenopptakelse. Dette skjedde i november i fjor. I mellomtiden er fem saker behandlet i domstol etter begjæring om gjenopptakelse. To av disse var sedelighetsaker. Alle sakene endte med frifinnelse eller mildere straff.

Hele 66 av sakene som er mottatt av kommisjonen handler om incest eller andre seksuelle overgrep.