I Øygarden kommune er det åtte punkter som vurderes som utrygge. Fire av disse ser kommunen på som kritiske. Disse er på veistrekninger på Toftøy, Rong, Ovågen og deler av fylkesveien nord i Øygarden.

– Problemene oppstår ved farlig kryssing flere steder i kommunen. Dette bekymrer oss, sier ordfører Ole Martin Vik.

Veivesenets ansvar

– Jeg kan ikke si noe konkret om når disse punktene vil sikres. Vi skal ta dette opp med Statens vegvesen når de kommer til Øygarden fredag 3. mars, sier Vik.

Det er veikontoret som har ansvaret for riksveier. Det er snakk om mange millioner kroner i kostnader for å sikre de farligste stedene, og dette må innarbeides i Statens vegvesens budsjetter og planer.

– Det vil gjøres en totalvurdering av punktene i Øygarden sammenliknet med andre kommuner i Hordaland. Hver kommune ses ikke isolert, sier Tor Høyland, senioringeniør ved Statens vegvesen region vest.

I hovedsak snakkes det om fartshumper, underganger og gangbroer når disse stedene skal sikres i Øygarden.

Innspill fra skoler

I Bergen har kommunen fått inn innspill fra byens skoler om 253 farlige steder på barns skolevei.

Innspillene fra bergensskolene ble registrert i høst. Disse vil bli vurdert i en rapport om trafikksikkerhetstiltak som vil bli sendt på høring 1. april. Målet er at sikringssaker skal til behandling før sommerferien.

Innspillene vurderes sammen med punkter der det er registrert ulykker.

– Det viser seg at utrygghetspunktene vanligvis ikke sammenfaller med ulykkespunktene, opplyser Øyvind Søfteland, prosjektleder i Samferdselsetaten i Bergen kommune.

I fjor høst ble veien rundt fire skoler i Øygarden sikret med 30 kilometers fartsgrense og fartshumper. I Bergen kommune har veiene rundt cirka 20 skoler blitt sikret de siste to årene.