Det er en pumpeledning i nærheten av Ulvatnet som er ødelagt. De berørte radværingene forblir trolig vannløse like til lørdag kveld.

I mellomtiden kjører Teknisk etat ut beholdere med vann som blir plassert ulike steder i det berørte området.