— Det var visst veldig problematisk å fikse dette, sier Elise Nordskog.

Hun er en av 13.000 brukere av Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland (tt-ordningen). Nå viser det seg at mange brukere kan ha vært utsatt for teknisk rot og dermed ha tapt penger. Hordaland fylkeskommune vet ikke nøyaktig hvor mange som er blitt offer for rotet, men BT får opplyst at det sannsynligvis dreier seg om god del brukere.

Elise Nordskog får 1005 kroner hvert halvår i støtte til drosjeturer. Kontoen fylles opp 1. januar og 1. juli, og pengene kan ikke overføres fra et halvår til det neste. 30. juni ville hun derfor bruke opp pengene hun hadde igjen, og tok taxi tur-retur til sønnen i Lønborglien.

Tapte nesten 800 kroner

— Men da jeg spurte om å sjekke saldoen i drosjen, fikk ikke sjåføren dette til. Jeg tenkte ikke mer på det før jeg tok drosje igjen sist uke. Da fikk jeg sjekket saldoen, og den viste mye mindre penger enn jeg trodde. Da jeg så ringte til tt-ordningen fikk jeg vite at pengene var blitt trukket 1. og 2. juli, forteller hun.

Dette vil si at hun tapte nesten 400 kroner 30. juni, fordi disse ikke kunne overføres til måneden etter, og nye nesten 400 kroner fordi turen ble trukket i feil halvår.

— Jeg fikk beskjed om at det var en feil hos kortselskapet, og pengene kunne ikke føres tilbake til min konto uten videre, sier hun.

- Må fikses raskt

— Vi er kjent med problemstillingen, sier fungerende samferdselssjef Thorbjørn Aarethun til BT.

Hos fylkeskommunens samferdselsavdeling får BT bekreftet at det har vært mye teknisk trøbbel helt siden de nye tt-kortene ble innført 1. juli i fjor.

Noen av kortene ble lukket 30. juni. Det er sannsynligvis grunnen til rotet, uten at noen har en god forklaring på hva som kan ha skjedd.

Feilen ligger hos kortselskapet Expon Card i Danmark. Når systemet fungerer som det skal, skal fylkeskommunens samferdselsavdeling kunne rette opp i feil som Elise Nordskog og andre brukere nå har opplevd. Men kortselskapet må ordne opp i sine problemer først.

— Vi vet at det har vært problemer i Hordaland. Gamle transaksjoner er avregnet for sent, sier Thomas Ljungquist hos Expon Card.

— Hva skyldes dette?

— Vi vil i samarbeid med Hordaland fylkeskommune se på problemet og finne en løsning, sier Ljungquist.

— Vi må sette alle kluter til og finne en løsning kjapt, sier Thorbjørn Aarethun.