Fra lag og medlemmer har det kommet inn 922 endringsforslag til programforslaget. Og gjennomgangen i landsstyret resulterte i 53 dissenser. Dette er noen mest sentrale stridstema:* EØS og WTO: Et mindretall i landsstyret vil melde Norge ut.* Sikkerhetspolitikk: Alle er enige om at Norge må melde seg ut, men ledelsen ønsker ikke aktiv utmelding nå.* Sekstimersdag: Landsstyret vil ha fleksibel ordning. Men et endringsforslag fra Oddny Miljeteig foreslår sekstimersdag.* Tvungen lønnsnemnd: Et flertall i landsstyret vil begrense bruken, mindretallet er imot tvungen lønnsnemnd.* Delt omsorg: Mindretallet vil gjøre delt omsorg til utgangspunkt i barnefordelingssaker.* Makt og regjeringssamarbeid: Før landsmøtet foreligger det tre forslag til uttalelser om hvordan SV skal stille seg til makt og regjeringssamarbeid