• Utleiere bør skjerpe seg, mener lederen i Leieboerforeningen i Bergen.

Harry Collins er ikke alene om å slite med det bergenske utleiemarkedet, bekrefter Stig Høisæther, som er daglig leder i Leieboerforeningen i Bergen.

— Det er dessverre mange i Collins gruppe som må ta til takke med hospits som bolig, sier han.

Høisæther er oppgitt over hva utleiere kan få seg til å spørre en potensiell leietaker om.

— Jeg synes ærlig talt at det er helt urimelig å stille slike spørsmål. Dette er rett og slett diskriminering. Her må utleierne skjerpe seg. Man kan bare ikke la folk bli stigmatisert bort fra å få leie bolig. Jeg kan ikke forstå at hudfarge skal være årsak til ikke å få leie, sier Høisæther.

Han minner også om at slik diskriminering er forbudt:

— Huseiere kan straffes for å diskriminere på grunn av hudfarge. Det bør de være klar over.

Collins problemer forsterkes av den generelle mangelen på utleieboliger i Bergen, påpeker Høisæther:

— Leiemarkedet i byen er veldig presset. Det private markedet har ikke innfridd, men det er også altfor få kommunale utleieboliger. Det må Bergen kommune og byrådet ta skylden for.

Leieboere lever generelt en usikker tilværelse, minner han om:

— Det er slett ikke alltid rehabilitering er den egentlige årsaken til at man vil ha leieboeren ut. Ofte ser vi dessverre at man bruker det som årsak, men straks leieboeren har flyttet, kommer en ny leieboer inn, og leien har økt.

Også måten leieforhold tidsbegrenses på er en uting, synes han:

— Det er forferdelig at folk bare får leie for tre år av gangen. Vi får håpe det endres når husleieloven nå skal revideres, sier han.

Så langt kan han bare ønske Henry Collins og datteren Henriette Esi lykke til med husjakten.

— Jeg håper for all del at noen legger godhjertet til, slik at Collins og datteren får tak over hodet, sier Stig Høisæther.