• Dette er en av flaggsakene våre. Denne faren er ikke alene.

Vi vet at mange familier som velger å ha sine funksjonshemmede barn hjemme, sliter hardt økonomisk. Dagens støtteordninger er langt fra gode nok, og vi gjør hva vi kan for å øve påtrykk på politikere for å få til bedre ordninger.

Det sier Anne Bjørge, leder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Hordaland, til Bergens Tidende.

Hun skjønner godt at mange, som denne familien, synes det er dypt urettferdig at de skal straffes økonomisk fordi de gjerne vil ta best mulig vare på sine barn. FFO jobber konkret for å få forandret regelverket på dette området.