Godt det ikke snør oftere enn det gjør her i by'n. Overfylte fortau, veier med kun et spor og slaps som spruter i store buer blir hverdagskost. I tillegg dukker det uunngåelige spørsmålet opp: Kem har ansvaret for å fjerne snøen?

— Vi har ansvar for de kommunale veiene, samt en del gangveier, sier driftssjef Atle Kleppe i Samferdselsetaten, Bergen kommune. Og legger til at Bygg & Eiendom, huseiere og staten også har en del av ansvaret.

Utrykningsveier, busstraseer og 5000 av byens trappetrinn er også deres ansvar.

— Jo da, vi får en del klager. Vi mener vi kjører gjennom mesteparten av det vi skal, men erkjenner at vi ikke rekker alle fortauene. Når det kommer tjue centimeter snø i løpet av natten, sier det seg selv at vi ikke klarer å få unna alt samtidig, sier Kleppe.

Leieboere slipper ikke unna

Kleppe påpeker også at huseiere bør ta et tak når kommunen har gjort sitt. I bunnen av trapper eller foran garasjer, for eksempel.

— Hoper det seg opp med snø etter at vi har brøytet, har ikke vi alltid sjansen til å fjerne det. Der bør huseierne ta ansvar selv og gjøre det fremkommelig for folk. Det gjør jeg hjemme hos meg selv, sier Kleppe.

Juridisk rådgiver i Bergen Huseierforening, Terje Dahl, opplyser at det ikke bare er huseiernes ansvar å fjerne snø som ligger foran husene.

— Leietakerne har også et ansvar, ifølge politivedtektene. Det er jo et problem når man har så mange på leiemarkedet som i dag, sier Dahl. Han understreker at huseier aldri kan gå fra sitt ansvar.

— Dersom huseier bor langt unna, og det for eksempel er næringsbygg og butikker vi snakker om, har leierne et klart ansvar for å gjøre fortauene fremkommelige, de også.

Politivedtektene gjelder for tidligere Bergen kommune og indre del av Laksevåg. I vedtektenes § 2 heter det at «Pli k ter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn». - Har leietaker dermed ansvar selv om det ikke står spesifikt i kontrakten?

— Ja.

Leder i Leieboerforeningen Bergen, Stig Høysæther, er ikke enig med Dahl.

— For noe tull. Det er utleiers fulle og hele ansvar å fjerne snøen. Sklir noen på fortauet og knekker ryggen, er det utleieren som må betale erstatning.

Hjelp til selvhjelp

— Jeg er glad dere tar dette opp. Jeg har tenkt på det i vinter, sier Torill Storstein, ute på formiddagstur med lille Ingrid på 10 måneder. Torill understreker at hun ikke går og irriterer seg hele dagen selv om det er kavete på vinterveiene.

— Jeg tar det som en utfordring. Jeg liker vinteren, jeg. Men flere burde måke utenfor husene sine, i Fjellveien er det for eksempel vanskelig å komme seg bortover.

— Måker du selv foran ditt hus, da?

— Ehhhh ... (rødme, rødme).

På Bellevue går pensjonist Jørgen Dahl og fjerner snø her og der med spaden sin. Det har han gjort hver vinter.

— Det gjorde vi da vi var ungdommer også. Ikke noe problem. Jeg synes det er helt greit å skufle litt snø av og til, det snør jo ikke mer enn tre-fire ganger i året her likevel, sier Dahl.

— Det blir jo litt hjelp til selvhjelp også. Folk må kunne gå opp en trapp uten å gå på hovve. Dessuten er det sosialt å gå her ute, smiler han.

La det være dagens gulrot.

GOD TRENING: Å ferdes med barnevogn på bergenske vinterveier er mildt sagt god trening. Torill Storstein med lille Ingrid i vognen ser gjerne at flere fortau blir måket, men er likevel glad i vinteren. <br/>Foto: ARNE NILSEN