Miljøvernsjef Terje Aasen ved fylkesmannens miljøvernavdeling konstaterer at mange sjøfugl er blitt så tilsølt med olje at de har dødd og sunket.

– På Herdla er det funnet et 20-talls måker og 10 ærfugl som er tilsølt med olje. Fuglene var i stand til å fly, men vi regner med at noen av dem kommer til å styrke med. Oljen ødelegger isolasjonsevnen i dun og fjær, og i det kalde været vil de fryse i hjel, sier Aasen.

– Vi har vært veldig bekymret for at oljen skal nå strendene ved fuglereservatet på Herdla. Dette er et særdeles viktig beiteområde for en rekke sjøfuglarter. Oljetilgrising her vil gjør stor skade på fuglene, sier han.

– Til alt hell hadde vi frem til i går ettermiddag ikke registrert olje på strendene ved fuglereservatet. Vi er glade for at det ser ut til at vi har sluppet unna en miljøkatastrofe på Herdla, sier Aasen.

Han forteller at folk i avdelingen hans i dag skal ta seg ut til Fedje for å danne seg et bilde av hvordan sjøfuglene er rammet av oljeforurensningen.

Lokalkjente folk fortalte til BT i går at det er observert et stort antall oljeskadet fugl mange steder utenfor land hele Fedje rundt. Sjansen for at disse fuglene fryser i hjel, er overhengende.

Kurt Oddekalv viste frem en død lomvi til to ministerne som kom på Fedje-besøk i går. Lomvi er en truet fugleart. Oddekalv sa han hadde funnet fuglen tilsølt av olje i sjøen utenfor hytten hans i Solund, på nordsiden av Sognefjordens utløp.

Biolog Karen Tvedt som er ekspert på vasking av oljeskadet sjøfugl, sa i går at det var kommet signaler om at Kystverket er villig til å betale for vasking. Dermed håper hun det komme i gang organisert vasking av sjøfugl.

Amundsen, Paul S.