• I løpet av noen timer fant vi 400 sjøfugl som er så skadet av oljesøl at de vil dø i løpet av et døgn. Jeg frykter at oljen vil ta livet av store mengder sjøfugl.

— Naturforvalter Stein Byrkjeland ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland forteller dette til Bergens Tidende.

— Jeg var ute i båt og kjørte rundt i området som er rammet av oljesølet. Det ser ikke lystelig ut. Dette kunne vi godt greid oss foruten. Særlig ille var det med svart olje på vestsiden av Hjeltefjorden. Der fant vi mest tilsølt ærfugl, men også en del siland og måser. Etter hvert vil vi trolig også se en del døde skarv. Fuglene var svært tilgriset. Oljen fløt med strømmen nordover Hjeltefjorden og vil trolig forurense videre nordover. Derfor frykter jeg at vi kan komme til å oppleve omfattende fugledød, kanskje videre oppover vestlandskysten, sier Byrkjeland.

— Vi vurderer hva vi skal gjøre. Avbøtende tiltak er ikke lett slik det ser ut nå. Men vi blir nødt til å samle sammen all de døde fuglene for å kunne dokumentere og analysere de langsiktige virkningen av oljesølet, sier han.