Veien ut til halvøyen Bogøy er sperret av et om lag 30 meter stort ras.

— Veien i Holmefjord raste ut i natt, antakeligvis ved midnatt, forteller Kjell Arne Gangstø. Han bor på feil side av raset.

— Vi kommer oss ingen steder nå. Det er lagt opp en traktorsti rundt rasstedet, men vi har hatt forbud mot å gå over rasområdet, forklarer han.

— Raset er cirka 25-30 meter langt og omlag like dypt nedover en li, anslår Gangstø.

— Så langt jeg vet var det ingen personer som ble skadet, men en bil ble tatt av raset, legger han til.

FOTO: Kjell Arne Gangstø