Ingvar Grastveit fra Bergen tok bildet av en oljeskadd fiskemåke i Byparken i romjulen. Da var fuglen i stand til å fly. Men den var så tilsølt med olje at biolog Stein Byrkjeland hos fylkesmannens miljøvernavdeling frykter at fuglen ikke har overlevd skaden.

— I det siste er det meldt om flere observasjoner av oljeskadd fugl både i Haugesund og Bergen, forteller Byrkjeland til Bergens Tidende.

Flere titalls måker

— Folk har sett opp til flere titalls oljeskadde måker på en gang. Fiske- og gråmåker har vært i overvekt. For øvrig er det mindre måker å se langs kysten enn det som er vanlig for årstiden. Hva grunnen til det kan være, skal jeg ikke spekulere i, sier han.

— Hvor alvorlig er det for en måke å bli tilsølt med olje?

Dør av oljen

— Det er meget alvorlig. Dels blir isolasjonsevnen til fjærdrakten ødelagt av oljen. Det er dramatisk i den strenge kulden vi har hatt i den senere tid. Dessuten får de olje i seg når de pusser fjærdrakten. Da kan fuglene bli forgiftet og dø av den grunn. Jeg regner med at den måken som Grastveit fotograferte i romjulen, allerede er død som følge av oljeskaden den var påført, sier Stein Byrkjeland.

Han legger til at han ikke vet hvordan eller hvor måkene er blitt tilsølt med olje.

SÅ OLJESKADD at den er dødsdømt er denne fiskemåken som ble fotografert med sterkt oljetil-sølte fjær i Byparken i Bergen denne romjulen.
FOTO: INGVAR GRASTVEIT