Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren på landsbasis 40 prosent høyere enn normalen for februar, viser månedsoversikten fra Meteorologisk Institutt.

Østlandet, store deler av Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark fikk betydelig mer nedbør enn normalen. Månedsnedbøren i deler av Finnmark og Trøndelag var i februar mer enn to og en halv ganger høyere enn normalen.

Månedstemperaturen for Norge som helhet i februar var 1,4 grader høyere enn normalen, og tendensen var noenlunde lik over hele landet. På enkelte av de arktiske stasjonene var månedstemperaturen hele 6-7 grader over normalen.

Høyeste maksimumstemperatur kom på Bergen – Florida med 13,2 plussgrader 23. februar. Dette er den høyeste temperaturen som er registrert i Bergen (og Hordaland) i februar siden målingene startet i 1867.