RAGNHILD HOV

Det bekrefter spesialister ved Haukeland Universitetssykehus.

Alvorligst er situasjonen for et 60-talls pasienter som har utviklet forstyrrelser i tynntarmen som følge av infeksjonen. Disse symptomene vil det ta lang tid å behandle.

— Opptil fem år for dem som er verst plaget, frykter Trygve Hausken. Han er spesialist på mage/tarm-sykdommer, overlege og professor ved Haukeland Universitetssykehus.

60 nye syke

Samtidig er smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune bekymret over at det fortsatt daglig oppdages nye tilfeller av syke. De siste tre månedene er 60 nye pasienter med Giardia-infeksjon registrert i Bergen. Dermed er nærmere 1500 personer blitt rammet av Giardia-epidemien.

— Det betyr at vi må regne med at det vil være unormalt mange tilfeller med Giardia-infeksjon i flere år fremover. Minst tre år eller mer, sier Søbstad.

Det var etter nyttår at fastlegene i Bergen kommune ble oppfordret til å henvise Giardia-pasienter som ikke ble friske etter gjentatte medisinkurer til spesialistundersøkelser på Haukeland. Siden har det kommet en jevn strøm av henvisninger.

Til nå er 91 pasienter blitt henvist til spesialistbehandling. Åtte måneder etter at de første ble magesyke i september, kommer det fortsatt nye tilfeller til. Bare i løpet av den siste uken har Hausken mottatt fire henvisninger fra pasienter som ennå ikke er blitt friske.

Får spesialkur

— Blant pasientene vi har undersøkt har cirka en tredel fått påvist Giardia-infeksjon. De fleste er blitt friske etter en spesialur. Enkelte pasienter har måttet ta tilleggskurer, sier seksjonsoverlege Nina Langeland ved infeksjonsavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Hun understreker at selv om det nå er klart at Giardia-parasitten som forurenset Svartediket var av en usedvanlig aggressiv type, har selve Giardia-infeksjonen vært forholdsvis kurant å behandle.

I tillegg til disse pasientene har et 60- talls pasienter kommet med samme symptomer som Giardia-pasientene. Men prøver har vist at disse pasientene ikke lenger har Giardia-infeksjon. Det er disse pasientene som kan ha noen plagsomme år foran seg.

Forstyrrelse i tynntarmen

Overlege Hausken forklarer at disse pasientene har fått en forstyrrelse i tarmen som på fagspråket kalles en post-infeksiøs IBS.

Magespesialisten understreker at denne forstyrrelsen ikke er farlig, og han forsikrer at tilstanden ikke blir kronisk.

— Men det er tilstand som kan være meget plagsom. Vanlige symptomer er kvalme, oppblåst mage, diaré og slapphet. De fleste blir bedre uten behandling, og de blir bra i løpet av et år. Men fra utlandet kjenner vi til pasienter som har slitt med forstyrrelser i tynntarmen i inntil fem år, sier Hausken.

Alle som blir henvist til sykehuset med Giardia-liknende symptomer, inngår nå i et forskningsprosjekt og gjennomgår omfattende undersøkelser. I tillegg til undersøkelser av tarmsystemet, tar pasientene også en rekke blodprøver og avføringsprøver.

Nøye med hygienen

Smittevernoverlegen i Bergen kommune oppfordrer alle til å være ekstra nøye med hygienen ved matlaging og toalettbesøk.

— Vi har ingen ekstra smitteberedskap nå. Men de mange tilfellene av nye Giardia-tilfeller som vi fremdeles registrerer, viser at det er konstant smitte i befolkningen. Det vil det trolig være minst tre år fremover, sier Søbstad.

Søbstad sier at de som første gang blir registrert som syke nå, enten har hatt infeksjonen siden i fjor høst uten å vite om det, eller er blitt smittet av andre.

Han har lagt merke til at det er spesielt mange menn blant dem som er blitt registrert som førstegangs syke etter nyttår.

— Det kan være at menn er spesielt sene med å oppsøke lege, sier han.