Kommuneøkonomi: Underskuddet skal bort i løpet av valgperioden. Virkemidlene er konkurranseutsetting, kutt av stillinger. Kommunale selskaper og eierandeler vil bli vurdert solgt.

Skole: Fritt skolevalg i løpet av perioden. Byrådet skal også prøve selvstyrte skoler og ser positivt på å bevare småskoler.

Parkering: Frem til Klostergarasjen åpner skal publikum få nye parkeringsplasser ved Torget og bak Rådhuset.

Kjøkkenreformen: Skal gjennomgås. Institusjoner med egne kjøkken skal få selge til seniorsentre.

Sykehjemsdekning: Hjemmehjelpen og hjemmesykepleien skal styrkes. Full sykehjemsdekning i løpet av fireårsperioden. Sykehjemsutbygging i samarbeid med private og ideelle utbyggere.

Trafikk: Bybanetraseen forbi Kronstadparken blir omarbeidet. Hurtig realisering av Ulrikstunnelen.

Bygge— og plansaker: Skal behandles hurtig i samsvar med nye tidsfrister i loven. Bergen skal bli ja-kommune.

Barnehager: Full barnehagedekning i løpet av fireårsperioden.

Skjenkepolitikken: Står fast.

Frps rolle: De fire partiene har til hensikt å samarbeide om byens budsjetter og byrådet forplikter seg til å konsultere Frp i store saker.