Responsen har vært stor siden Kystverkets lyste ut anbudsinnbydelse for å få ideer til å heve vraket av U864, som ligger på havbunnen utenfor Fedje.

— Til nå har 12 registrert sin interesse, og har hentet ut bakgrunnsinformasjonen som ligger i anbudsinnbydelsen, sier seniorrådgiver og leder for U864-prosjektet i Kystverket, Jon Roar Andersen.

— I tillegg til de 12, har vi mottatt telefoner fra flere aktører som har fattet interesse for anbudskonkurransen. Aktørene er både store og små - alt fra store selskaper til tre enkeltpersoner som har samlet seg om å levere et felles forslag, sier Andersen.

- Lover godt

— Dette viser at interessen for heving av vraket er stor. Den gode responsen lover godt for det videre arbeidet med prosjektet. Jeg tror ideene vi nå får inn er hva vi trenger for det videre arbeid. Dette er positivt, og vi ser lyst på utsiktene til å få et godt alternativ til å løse problemet med ubåtvraket og kvikksølvlasten, sier han.

— Finnes det aktører som tidligere har vært inne i bildet?

— Ja. Noen har vært med hele veien, men det har også meldt seg flere nye, sier Andersen.

— Hva skjer med forslagene som nå kommer inn innen fristen 29. november?

Veritas skal vurdere

— Den videre gang i prosjektet er at Det Norske Veritas (DNV) skal vurdere forslagene som kommer inn i denne anbudsrunden. De fire beste forslagene blir premierte, og blir med videre til andre og siste runde i anbudsprosessen, sier Andersen.

— I neste uke skal vi lyse ut den andre anbudskonkurransen. Da retter vi oss inn mot de store, internasjonale aktørene med kompetanse og erfaring fra kompliserte undervannsoperasjoner. Deltakerne her vil ha muligheten til å innarbeide hele eller elementer av ideene fra den første anbudsrunden i sine forslag. Fristen for å levere anbud blir ut på nyåret, sier han.

Departementet avgjør

— Det er DNV som skal styre prosessen og kvalitetssikre de innkomne forslagene. Ut på vårparten skal DNV legge frem sin anbefaling for Kystverket. Deretter skal Kystverket vurdere dette alternativet opp mot det omfattende forslaget om tildekking som allerede er grundig utredet. Kystverket skal så fremme sin anbefalte løsning for Fiskeri- og kystdepartementet. Departementet avgjør til sist hvilken løsning som skal velges - heving eller tildekking, sier Andersen.