Terje Sørensen sier til Bergens Tidende at han ble tilbudt jobb som sekretær i partiet. Tilbudet ble fremsatt med et annet partimedlem til stede.

Bekrefter kontakt

— Ikke at jeg et øyeblikk trodde på tilbudet, sier Terje Sørensen til Bergens Tidende.

Røssland har mistet kontrollen over partiet til Arvid Blommedal. Blommedal har fått hjelp til dette av den eksluderte partisekretæren Terje Sørensen. Samarbeid med Sørensen kan være eksklusjonsgrunn. Er påstandene fra Sørensen riktige, står også sentralstyremedlem Liv Røssland utsatt til.

Røssland sier til BT at påstandene fra Sørensen ikke er sanne.

— Dette faller på sin egen urimelighet. Skulle jeg som sitter i sentralstyret ha tilbudt et ekskludert medlem jobb som partisekretær.

— Hvilken interesse skulle han ha i å lyve om dette?

— Jeg kan ikke oppfatte det på annen måte enn at han vil ødelegge partiet.

— Har du ikke på noe tidspunkt i kontakt med Terje Sørensen vist noen form for imøtekommenhet overfor han?

— Da han kom til meg i årsskiftet 2000/2001 og spurte om han på ny kunne få bli medlem av Frp, henviste jeg ham til Geir Mo. Der fikk han vite at det først kunne komme på tale etter kommunevalget i 2003, sier Røssland.

Hun bekrefter at de på den tiden hadde en del kontakt med Sørensen.

— Han viste seg fra sin beste side, kom med meningsmålinger og hjalp oss med å tolke disse.

Fikk hjelp av Sørensen

Også stortingsrepresentant Arne Sortevik er trukket inn i saken. BA skal ha vært i kontakt med flere anonyme kilder som sier Sørensen i realiteten reddet Sorteviks fremskutte plass på Frps liste til stortingsvalget.

Bakgrunnen for dette var den splittelsen som utviklet seg i Hordaland Frp høsten 2000. På den ene siden sto Terje Søviknes og Arne Sortevik - på den andre siden Sigrun Sangolt Natås og Terje Knudsen.

I midten befant seg de personer som Terje Sørensen kontrollerte i Bergen - i alt rundt 30 delegater til nominasjonsmøtet. Begge sider i denne konflikten skal ha beilet til Sørensen. Det endte med at Sortevik fikk stemmene Sørensen kontrollerte. Dermed berget han andreplassen på stortingslisten.

Støtten til Sortevik sikret også Gjermund Hagesæter og Karin Woldseth tredje- og fjerdeplassen på listen. Hvilken kontakt disse hadde med Sørensen på denne tiden, er uviss. Hagesæter avviser å ha hatt politisk kontakt med Terje Sørensen.

Flere kilder bekrefter at Woldseth har vært til stede på møte med Sørensen i høst.

Mange innvolverte

Stemmer de siste opplysningene, blir listen over personer som har hatt vedtektsstridig kontakt med den ekskluderte partisekretæren ganske lang. Stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Karin Woldseth og Gjermund Hagesæter vil alle måtte forklare seg om sin kontakt med Terje Sørensen. Sentralstyremedlem Liv Røssland vil måtte gjøre det samme.

Det samme vil bystyremedlemmene Arvid Blommedal, Bjørn Tore Olsen, Arnulf Svanevik, John Johnsen, Tor Woldseth, Knut Vidar Schjenken og Rønnaug Espevik måtte gjøre.

Over halve styret i Bergen Frp sitter utsatt til. Det samme gjør syv av ti kumulerte på Frps liste til kommunevalget neste år.

Etter at Bergens Tidende startet sin artikkelserie om Terje Sørensens innflytelse i partiet er det høk over høk i Frp.