På torsdag skulle industrirørlegger Svein Monsen reist til Oseberg-feltet på arbeid. På grunn av en streik han ikke tjener noe på, sitter han i stedet hjemme uten å få lønn.

— På fredag registrerte jeg meg på Nav, så jeg får nok noe derfra. Men at jeg taper penger, det er klart, sier Monsen.

Rørleggeren som er ansatt i Aker Solutions sier han selv fint kan stå det økonomiske tapet. Verre er det med kolleger som har vært permittert i to uker.

— Mange av de er i etableringsfasen og er avhengige av fast inntekt. Nå sitter de hjemme og får ikke kommet seg på jobb, seier Monsen.

— Jeg blir så sint på at de holder på med streik når det går ut over andre som ikke har råd til dette.

Han anslår at mellom 30 og 40 mann fra Aker Solutions som jobber på Oseberg B er permittert.

Monsen har ikke stor sympati med saken til de streikende.

— Vi andre som går der i kontraktørfirma er pålagt å jobbe til vi er 67. De skriker om for mye, mener han.

- Uskyldig tredjepart

Det finnes pr. i dag ingen sikre tall på hvor mange som er i samme situasjon som Monsen. Men ifølge Oljeindustriens Landsforening (OLF) er de langt flere som er ufrivillig permittert som følge av streiken, enn de som faktisk streiker.

De anslo på torsdag på sine hjemmesider at 1000 ansatte i leverandørindustrien er permittert.

— Dette har en stor ringvirkning for leverandørindustrien. De er en helt uskyldig tredjepart som blir rammet av denne konflikten, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje og Gass.

Leverandørbedriftene finner man i svært mange bransjer, alt fra catering og renhold til supplybåter er eller kan bli rammet.

— Leverandørene prøver å holde sine i arbeid så lenge som mulig, men når de ikke har tilkomst til anleggene, sier det seg selv at de må permittere, sier Rugtvedt.

Dette medfører store kostnader for selskapene, men også for de ansatte. De som blir permitterte, får etter noen dager dagpenger fra Nav. De får likevel et inntektstap, ettersom denne summen er langt lavere enn normal lønn.

— Den store taperen på alle hold i denne streiken er likevel samfunnet i sin helhet. Stopp i produksjonen av olje og gass medfører i seg selv en kjempestor kostnad, og i tillegg må samfunnet ta regningen for de som er permitterte, sier Rugtvedt.

Forbereder lockout

Etter at fjerde meklingsforsøk i oljesektoren brøt sammen natt til søndag, fortsetter Statoil forberedelsene til stans i produksjonen på norsk sokkel.

Den varslede lockouten trer i kraft fra midnatt natt til tirsdag og vil medføre at all produksjon på norsk sokkel stenges ned.

— Statoil vil produsere som normalt helt opp til midnatt. Deretter innledes prosedyrene for stengning på de enkelte felt. Her vil det variere fra ett til fire døgn før nedstengningen er fullstendig, sier informasjonssjef Bård Glad Pedersen til NTB.

For leverandørindustrien vil en eventuell lockout få enorme konsekvenser. Rugtvedt anslår at om streiken fortsetter ut i neste uke vil mellom 10.000 og 15.000 permitterte.

- La dem svette

Etter meklingsbruddet har regjeringen ingen annen kommentar enn at den følger situasjonen nøye.

Forbundslederne Leif Sande og Hilde-Marit Rysst i Industri Energi og SAFE avviser at det er noen som helst grunn for regjeringen til å innføre tvungen lønnsnemnd.

— Denne konflikten må arbeidsgiverne ta ansvaret for. Det mest riktige og rettferdige er at oljeselskapene må ta konsekvensene av sin egen dumhet når de selv kjører full lockout.

— La dem svette noen dager. Da vil de ta til fornuften i løpet av kort tid, er Leif Sande og Hilde-Marit Ryssts oppfordring til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, ifølge NTB.

Søndag formiddag var det fortsatt uklart om regjeringen føler seg tvunget til å bruke lønnsnemnd før stengningen er i gang kommende tirsdag. Tilsvarende konflikter på norsk sokkel er aldri tidligere løst på annen måte enn ved tvungen lønnsnemnd. Det nåværende SAFE har i sin levetid vært utsatt for 9 lønnsnemnder.