Tyveri, sex med pasienter eller rusmiddelbruk er de vanligste årsakene til at helsepersonell mister autorisasjonen.

— Å tilbakekalle autorisasjoner er en svær operasjon. Det skal svært meget til for å avskilte folk som har gjort feil i jobben. De fleste saker gjelder tyveri av medisiner, rus og personlig atferd, sier Jørgen Holmboe, avdelingsdirektør i Statens Helsetilsyn.

Han synes ikke det går an å sette antallet pasienter som fikk pasientskadeerstatning i fjor opp mot tallet på reaksjoner mot helsepersonell.

-Vil ikke jage syndebukker

— Norsk Pasientskadeerstatning er jo nettopp kommet til for at pasienter skal få erstatning uten at man jager syndebukker. Mener du vi burde avskiltet et tusentall helsepersonell hvert år, spør Holmboe. Han mener dagens situasjon er slik den bør være.

Informasjonssjef Torill Stæhr i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er ikke uenig.

— Pasientskadeloven gir en del pasienter rett til erstatning på grunn av feilbehandling, selv om ingen kan lastes. I det ligger det at det kan skje behandlingsfeil, sier Stæhr.

- Store mørketall

NPE er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen den offentlige helsetjenesten.

Ved utgangen av 2004 hadde de mottatt 3 150 nye saker, hele 35 prosent mer enn i 2003. 763 fikk medhold. Det innebærer rekordstore utbetalinger på i alt 398 millioner kroner.

Det er oppnevnt en sakkyndig overlege i Oslo som skal vurdere saken til Mona Fjellstad Vespestad. Han fikk for kort tid siden saken oversendt fra Hordaland Politidistrikt.

-Vi håper det skal foreligge en konklusjon på denne siden av sommerferien. Avhengig av hva sakkyndig konkluderer, vil vi avgjøre om det skal foretas ytterligere etterforskning, sier Svein Erik Krogvold, politiinspektør ved Hordaland Politidistrikt.

Han opplyser at politiet så langt har avhørt den aktuelle legen og samlet inn materiale om rutiner ved bruk av halovest. Det foreligger også en betydelig dokumentmengde i saken.

n Prosedyren tilsier at en skrue maksimalt må skrues til med to millimeter for hver justering. Avdelingsoverlege Myrseth skriver i sin rapport til Norsk Pasientskadeerstatning at prosedyren i Mona F. Vespestads tilfelle ikke ble fulgt.