I bybudsjettet oppgis følgende eksempel: For en bolig med bruksareal 120 m2, er vannavgiften i 2001 kr. 1.373,— og avløpsavgiften kr. 1.539,-.

For dette bruksarealet stiger avgiftene i 2002 til henholdsvis kr. 1519,- og kr. 1705,-. For en bolig med bruksareal 50 m2, er vannavgiften i 2001 kr. 1220,- og avløpsavgiften kr. 1368,-.

For dette bruksarealet synker avgiftene i 2002 til henholdsvis kr. 633,- og kr. 711,-. Samlet besparelse for den som bor på 50 m2 blir dermed godt over 1200 kroner.

Lurt å kontrollmåle?

Kommunen har likevel beregnet at avgiften øker med 5,7 prosent for bergenseren med såkalt gjennomsnittlig bruksareal.

Saken er den at strukturen i avgitftsregulativet, som det heter på kommunalspråket, er blitt endret. Tidligere ble minstesatsen for vann- og avløpsavgiftene beregnet ut fra et bruksareal på 80 m2. Det vil si at selv om du bodde på bare 20 m2, betalte du vann- og avløpsavgift som om du bodde på 80 m2.

Nå er dette endret. Heretter differensieres satsene etter størrelsen på bruksarealet i hver enkelt bolig. For mange kan det derfor lønne seg å kontrollmåle bruksarealet for å kontrollere at kommunen ikke tar for mye.

Så får man heller la være å ringe hvis det viser seg at man egentlig burde betalt mer.

Vannmålere fra nyttår

Men også de som bor i store hus har mulighet til å få redusert vannavgiften. Fra årsskiftet kan nemlig den som ønsker det, få installert vannmåler, slik at avgiften beregnes etter det faktiske forbruket.

Dette vil trolig først og fremst være til glede for dem som er svært få, eller alene, på et stort bruksareal, og som derfor har et vannforbruk som tilsvarer en langt mindre bolig.

BILLIGERE: Enkelte får billigere vann.