De bor i fattige land, og i områder med dårlig tilgang til rent vann og dårlig hygiene. Mange smittes igjen og igjen.

Uten behandling får mange kronisk infeksjon og lever med sykdommen over lengre tid. Spesielt er barn utsatt. Det er dokumentert at barn som ikke får medisinsk behandling risikerer å vokse seg mindre enn andre barn. De kan få dårligere intellektuell utvikling, noe som har konsekvenser både for dem selv og samfunnet de er en del av.

Vi vet at Giardia er vanlig i fattige områder, men likevel ikke eksakt hvor utbredt infeksjonen er. Studier fra Latin-Amerika, deler av Afrika og noen områder i Asia tyder på at store deler av befolkningen er utsatt for smitte.

Vet minst om de fattige

Mange studier fra disse områdene er små eller svake, men gir oss en pekepinn. En studie av 45 barn som ble fulgt i tre år i Guatemala viste for eksempel at alle barna hadde Giardia-infeksjon i løpet av perioden.

I Egypt hadde 41 av 42 barn som ble fulgt i seks måneder, infeksjon. I Etiopia varierte forekomsten av Giardia-infeksjon blant barn fra 26 prosent i tørkeperioden til 40 prosent i regntiden.

Studier i Bergen er et bidrag til kunnskap om Giardia-infeksjon, men er utilstrekkelig for en virkelighet svært forskjellig fra vår og der infeksjonen oppstår på andre betingelser. Vi mangler kunnskap om sykdommen der den er størst — blant de fattige.

Og nettopp dette gjenspeiler et stort paradoks: Sykdommer som er sjeldne i rike land, men vanlige i fattige land, blir mindre forsket på.

Tjener for lite penger

Årsakene er mange. Markedet for legemiddelindustrien er stort i vest­lige land, mens muligheten til å tjene penger på medisiner er langt mindre i fattigere land. Det er også enklere å forske i områder der infrastrukturen ligger til rette for det.

Bildet er likevel sammensatt. Døde­lige sykdommer som tuberkulose, malaria og hiv er forsket mye på også i fattige land. Kroniske sykdommer som er mindre dramatiske, blir ofte oversett.

De som bor i områder med risiko for å dø tidlig, opplever ikke at mindre alvorlige plager og sykdommer er lette å leve med. Snarere er det slik at leveforholdene gjør det nødvendig å være helt frisk for å få ting til å gå rundt.