— Det er mange «buekorps» her i byen. Og vi kan ikke støtte alle, sier han.

Det var tidligere styreleder i Rieber & Søn, Jan Einar Greve, som i gårsdagens BT fyrte av en bredsalven både til sitt gamle konsern og de sterkeste rederiene her i byen som Odfjell ASA, Westfal-Larsen, Grieg Shipping og Viken Shipping med Tom Steckmest.

Seg selv nok

— De synes å være seg selv nok og har hittil utvist minimal interesse for å utvikle nye bedrifter i Bergen, sa Greve.

Konkret viser han til han ingen av dem så langt har ønsket å bidra til det nye såkornfondet som utviklingsselskapet Sarsia Innovation håper å få stablet på beina i Bergen. Men ved hjelp av BKK, Sparebanken Vest, Statoil, Hydro, DnB NOR og andre mer rause bedrifter i byen, håper Greve som styreleder i Sarsia, å ha på plass et fond på 333 millioner kroner i løpet av høsten. Pengene skal brukes til å utvikle de beste ideene fra universitetet og forskningsmiljøene i byen.

Krav fra eierne

Rieber & Søn har ikke bare sagt nei til å bidra med penger til forskningsfondet. De har også solgt seg ned som eier i utviklingsselskapet Sarsia Innovation.

— Vi har et krav overfor våre eiere. Og da må vi få bedre avkastning enn det vi så langt har set i Sarsia, sier Reinkind.

På kritikken fra Greve har han to svar.

For det første er det begrenset hva et børsnotert selskap kan få sine eiere med på av regional utvikling.

— I Bergen er patriotismen ekstrem. Det er mange «buekorps» i byen. Og vi kan ikke støtte alle.

Reinkind lar i denne sammenheng buekorps bli et felles uttrykk for alle gode formål i byen. Og da alt fra å putte penger i såkornfond for etablering av nye bedrifter, til nettopp å støtte buekorps.

Konsentrert pengebruken

— Den gang Greve var styreleder i konsernet var vi et konglomerat med stor aktivitet i Bergen. Nå har vi fokusert bare på næringsmidler og vår relative størrelse i Bergen er blitt mindre, sier Reinkind.

Derfor må selskapet også konsentrere pengebruken bokstavelig talt mot matnyttig formål, mener Reinkind.

Han viser til at konsernet jobber tett mot miljøet rundt Norges Handelshøyskole (NHH) på merkevarebygging. Det bidrar til å øke kompetansen så vel ved NHH som hos Rieber, mener Reinkind.

- Gjør jobben vår

Heller ikke administrerende direktør Camilla Grieg, i Grieg Shipping vil være med på at rederiet er for navlebeskuende med minimal interesse for regionen.

— Dette får stå for Greves regning. Vi kan bare vise til hva vi gjør i Bergen. Vi forsøker å konsentrere oss om å gjøre jobben vår og mener vi gjør mye for Bergen, sier hun.

Camilla Grieg sier hun ikke har satt seg nok inn i Sarsia Innovation til å si noe om det, og kjenner ikke til at rederiet har fått noen henvendelse derfra.

— Rederinæringen er svært viktig for Norge. Det er veldig lett å fokusere på det negative og generalisere, sier hun.

Bare ideene er gode nok

Dan Odfjell er styreleder i et bergensrederi med en børsverdi på nesten 10 milliarder kroner. Han varsler gjennom sitt forkontor at den eneste kommentar han har er «ingen kommentar».

Skipsreder Rolf Westfal-Larsen har tidligere investert i såkornfond. Han har også brukt mellom 35 og 40 millioner kroner på nummeropplysningsselskapet Easy Connect.

— Mitt inntrykk er at det er mulig å hente inn penger til gode prosjekter. Men kjernebedriften må alltid komme først og rederinæringen er voldsom kapitalkrevende.

Reder Tom Steckmest i Viken Shipping svart ikke på BTs henvendelse før helgen.

fakta/såkornfond

n Utviklingsselskapet Sarsia Innovation, hvor Jan Einar Greve er styreleder, håper å få på plass et såkalt såkornfond som skal utvikle de beste ideene ved universitet og forskningsmiljøene i Bergen.

n Staten står klar med 167 milliarder kroner om private bidrar med samme beløpet. Sarsia har allerede fått tilsagn om 100 millioner kroner fra BKK, Sparebanken Vest, Universitetet i Bergen, CMR og Sarsia selv. De håper nå at DnB NOR, Hydro og Statoil bidrar med til sammen 60 millioner kroner. I så fall vil et såkornfond på 333 millioner kroner være på plass i løpet av høsten.

n Både Jan Einar Greve og BKK-sjef Atle Neteland er skuffet over at det synes å være de samme kapitalkreftene i byen som bidrar hver eneste gang.