Nå er grensen 13 timer, uavhengig om deler av vakten er sovende.

— Vi ser at særlig deler av helsesektoren får problemer med å få godkjent sine turnuser, sier seniorrådgiver Ingrid Enoksen i Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Tilsynet har bedt departementet vurdere om loven og forskriftene skal lempes på.

To nye forskrifter gir unntak for langtransportsjåfører og såkalt medleverskap i bofellesskap for rusmisbrukere og mennesker med atferdsproblemer. Ikke bofellesskap for utviklingshemmede.

Egil Dahlen i Arbeidstilsynet ser flere virksomheter på Vestlandet som vil få avslag på sin neste dispensasjonssøknad. Et eksempel er Trafikksentralen på Fedje. En del ambulansesjåfører har i dag lengre arbeidstid enn 13 timer når bakvakt teller med. Også politi- og lensmenn kan få problemer med den nye 13 timersgrensen i arbeidsmiljøloven.

Leger har allerede en sentralt inngått tariffavtale og kan derfor fortsette å jobbe døgnvakt. Også brannvesenet har unntak fra loven.