I fjor var det ifølge tall fra Lånekassen 7509 som søkte om rentefritak på studielånet.

Dette til tross for at 19.200 personer med høyere utdanning har meldt seg som arbeidsledig hos NAV (tidligere Aetat).

Informasjonssjef i Lånekassen, Wenche Merli vet ikke hvorfor ikke flere arbeidsledige har søkt om rentefritak.

Hun tilbakeviser at det er grunnet dårlig informasjon fra Lånekassen.

— Nei, tvert imot får vi for det meste positive tilbakemeldinger på våre brukerundersøkelser. Jeg har ikke den oppfatningen at studenter syntes det er vanskeligheter å orientere seg om sine rettigheter, sier hun.

Litt usikre

Unni Nordbø (24) og Lise Følgesvold (24) vet litt, men ikke alt om hvilke rettigheter de har når de er ferdig utdannet.

Nordbø er snart ferdig med en mastergrad i russisk, men har ennå ikke begynt å tenke på hva hun må gjøre med Lånekassen når hun blir ferdig.

— Det er et halvt år igjen så jeg har ikke satt meg inn i det ennå, sier hun.

Siden søsteren nettopp har søkt om betalingsutsettelse vet hun at det er mulig å be om.

— Jeg vet at det er betalingsfritt det første halvåret, men jeg er ikke sikker på om renten løper eller ikke, sier Lise Følgesvold som etter seks år med en rekke fag satser på å bli lærer.

- Ingen automatikk

For å få betalingsutsettelse eller rentefritak må du være registrert som arbeidssøker eller arbeidsledig i minst tre måneder sammenhengende hos NAV. Samtidig kan du ikke ha en brutto månedsinntekt som overstiger 14.335 kroner.

Du må selv søke om fritaket.

— Det er ikke mulig automatisk å gi nyutdannede rentefritak. Det er flere forhold som skal tilrettelegges, og vi har ikke oversikt over de enkeltes fulle inntekter, sier Wenche Merli.

Selv om du ikke begynner nedbetalingen før syv måneder etter at du har sluttet å motta lånet, løper rentene for denne perioden.

Derfor er det er viktig å melde seg arbeidssøkende så snart du ikke lenger har krav på mer lånekassestøtte, selv om du fremdeles er student.

En student med 300.000 kroner i studielån må betale 139.300 kroner i rente hvis den effektive renten er på 4,13 prosent. Går du arbeidsledig lenge er det snakk om mye penger.

VIL HELST IKKE TENKE PÅ DET: Lise Følgesvold (fra venstre), Mariel Mellingen og Unni Nordbø vil unødig tenke på den dagen de skal betale tilbake studielånet. Blir de arbeidsledig eller får lav inntekt har de krav på rentefritak.