De økte pensjonsutgiftene er en nøkkel til den akutte pengemangelen i kommunen. Av de 150 millioner som bystyret i dag skulle skaffe dekning for, knytter 80 millioner seg til økte pensjonsutgifter.

I motsetning til staten er kommunene pålagt å opparbeide pensjonsfond på lik linje med pensjonskasser i det private næringsliv. Bergen må sette av 3,9 milliarder innen 2020. Men venstresiden fikk ikke bystyret med seg på noe pensjonsopprør ved å nekte å innbetale noe nå.

Derimot ga et enstemmig bystyre byrådet fullmakt til å se på mulighetene til å få utsatt de store pensjonsforpliktelsene.

Byrådet fikk som ventet nødvendig flertall i bystyret for innsparingene på i alt 150,5 millioner.

42,5 millioner skal spares ved å gjennomføre en prosents stillingsreduksjon. På dette punkt fikk byrådet støtte fra Frp og SV. Denne løsningen skåner Arna brannstasjon og skrinlegger forslaget om å sentralisere styringen av skoler og barnehager fra bydelene.

108 millioner skal gjennomføres ved to prosents flatt kutt. Her fikk byrådet Høyres støtte. Men verbalt måtte byrådet tåle kjeft fra Høyre:

— Arbeiderpartiet som i varierende koalisjoner har styrt denne byen i 15 år, har aldri sørget for en buffer mot dårlige tider. Å skylle på at samarbeidsregjeringen prioriterer lavere skatter og avgifter holder ikke, sa Høyres gruppeleder Monica Mæland.