Etter at den norske stat i juni ble dømt av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol fordi det eksisterende KRL-faget er et brudd på menneskerettighetene, har regjeringen nå foreslått å fjerne faget fra norsk skole. Forslaget går ut på å erstatte KRL-faget med et nytt fag, «Religion, livssyn og etikk». Dermed skal ikke kristendomsundervisningen lenger ha noen særstilling i skolen. Dette får bystyremedlem Jan-Sverre Stray til å reagere kraftig.

– Dette er fryktelig trist for norsk skole, og absolutt ikke noe som det norske folk ønsker. I 1969 hadde skolen til og med ansvar for dåpsundervisningen. Nå skal alt være så nøytralt og ufarlig, at det går ut over vår kristne arv. Jeg er virkelig forundret over denne utviklingen, og mener de kristne i Norge nå må si ifra. Vi må gjøre opprør mot dette. Nok er nok, sier han til Åsane Tidende .

– En bjørnetjeneste

Stray understreker at han ikke mener kristendom i skolen er ensbetydende med forkynnende undervisning, der kristendom fremstilles som det eneste rette.

– Nei, det er et viktig poeng. Undervisning i kristendom skal ikke være forkynnende. Men kristendommen har vært en del av Norge i tusen år, og har betydd mye for vår kulturarv. Skal vi nå snu oss helt vekk fra denne, og ta den ifra våre kommende generasjoner? Det er en helt naturlig ting at kristendommen er mer fremtredende i undervisningen enn andre religioner. Det handler om hvor vi kommer fra, og hva vi er, sier han.

– Bør ikke elever få en nøytral fremstilling av religionene i verden, slik at de selv kan gjøre seg opp meninger og standpunkter om dem?

– Jo, absolutt. Det er ikke slik at lærerne skal fortelle dem hva som er rett og galt i forhold til religion. Elevene skal få lære om hva folk tror på i Norge, og i resten av verden. Men kristendommen er et fundament i Norge, og det er ikke noe farlig i det. Det er ikke skadelig å lære gode verdier. Hvis kristendommen skal gjemmes bort, gjør vi våre barn og barnebarn en bjørnetjeneste, sier han.

Helligbrøde

Jan-Sverre Stray er tidligere restaurant— og hotelleier, men har også vært lærer, og rektor på Flaktveit skole på 90-tallet. Han forteller at kristendommens rolle i skolen var samlende og identitetsgivende for elevene.

– Jeg husker godt hvor hyggelig vi hadde det, for eksempel i juletiden. Men det var elever som var medlemmer i Jehovas vitner, som ikke fikk lov å være med på kosen. De måtte stå ute og se på, mens vi var inne og hygget oss med juleverksted og julegodt. Jeg syntes virkelig synd på dem, som ikke fikk være med, forteller Stray, og fortsetter:

– Julegudstjenesten er også en flott tradisjon for skoleelevene, som nå kan bli fjernet. Å ta fra elevene denne fine og koselige tradisjonen er rett og slett helligbrøde. Jeg synes dette er uholdbart, og helt i utakt med folks ønske, sier han.

Feigt

Stray forteller om en trist dag for 15 år siden, da han virkelig fikk se hvor viktig kristendommen og kirken er for folk flest. Det var på julaften, da Varg «Greven» Viker-nes brant gamle Åsane kirke til grunnen.

– Det jeg så den gangen var helt utrolig. Selv om kirken ikke var overfylt under gudstjenestene, strømmet det til med tusener av mennesker til ruinene. Folk gråt og fortvi-te over det som var skjedd, og det var en sterk opplevelse å se hvor mye dette bygget betydde for folk. Det var ikke nødvendigvis folk som hyppig besøkte kirken, men likevel betydde den veldig mye for dem. Det er jo i kirken vi har noen av våre viktigste opplevelser i livet, sier han.

– Historien om kirken synes jeg illustrerer hvordan kristendommen i Norge er viktig for de aller fleste. Selv om ikke alle er såkalt aktive kristne, er kristendommen likevel en del av de flestes liv. Det er feigt av kunnskapsministeren å fjerne dette fra undervisningen i skolen, sier han.

– Bør være i front

Jan-Sverre Stray trekker frem Humanetisk Forbund som en av pådriverne for fjerningen av kristendomsundervisningen. Han understreker at han har stor respekt for menneskene som arbeider i organisasjonen, men har liten forståelse for deres kamp for likestilling av religionene i skolen.

– Det er mange flotte mennesker som arbeider i humanetisk forbund, men det de gjør i denne saken er enten hjernedødt eller bare fullstendig i utakt med tiden. Kanskje synes de lukten av kristenmannsblod er ille. Jeg kan ikke tenke meg at dette er folks ønske. Man må ikke nødvendigvis likestille absolutt alt, sier han.

Stray forteller videre at KrF er, og bør være i front i denne kampen for kristendoms-undervisning.

– Vi er inne i en avgjørende tid, og vi i KrF skal kjempe for vår kristne arv, slik at våre kommende generasjoner skal få kjenne hvor vi kommer fra. Det er vårt ansvar. Senterpartiet er også av denne oppfatning, og de sitter i regjeringen som nå kan bidra til å hindre dette. De kan ikke ha det enkelt for tiden, men jeg håper de står på sitt i denne kampen, avslutter han.

Les om saken i Åsane Tidende

RASER: Bystyremedlem Jan-Sverre Stray mener det er galt å fjerne KRL-faget fra skolen, og maner til kristenopprør.Foto: Andreas Isaksen