Det er NRK som melder at de rettspsykiatrisk sakkyndige i saken trenger 15 uker på sin vurdering av sørsudaneren — tre uker mer enn de opprinnelige rammene for den judisielle observasjonen.

«Lite samarbeidsvillig»

— Han har vært lite samarbeidsvillig, sier sakkyndig Gunnar Johannesen til NRK.

Heller ikke overfor politiet har den trippeldrapsiktede vært spesielt samarbeidsvillig. Før jul prøvde politiet daglig - i flere uker - å få ham til å forklare seg.

— Han vil ikke snakke med oss. Vi vet ikke om det skyldes at han ikke vil, eller andre omstendigheter. Men vi får ham ikke i tale, sa regionlensmann Åge Løseth til BT den gangen.

Nå blir det altså trolig slutten av april før rettspsykiaterne kan si noe om den siktedes psyke.

Forsvarer: - Helsen som avgjør

Tilregnelighetsvurderingen har blant annet betydning for hvilken straff siktede kan få i en eventuell rettssak.

Til NRK sier mannens forsvarer, Fredrik Verling, at det er siktedes helsetilstand som gjør at det ikke har vært mulig å avhøre ham.