Hver måned legger Museumssenteret i Salhus ut en raritet fra samlingene på sine nettsider. Vi i bt.no ønsker å bidra til folkeopplysningen ved å presentere rariteten på våre nettsider, og så kan du teste kor glup du er.

Rariteten i mai er hentet fra fra Forening Norsk Kystradio Museum. Vet du hva dette er? Send svaret her.

Dette var månedens raritet fra april

Og her er svaret på hva rariteten i april er.

Bergens tekniske og industrielle samlinger

I 2004 ble det opprettet en database for registrering av gjenstander fra samlinger som forteller om teknikk og industri i Bergen . Databasen vil gi en oversikt over hva som er tatt vare på og bidra til å sikre de historiske opplysningene.

I dag er gjenstander fra åtte samlinger registrert i databasen. Dette er samlinger som er forvaltet av privatpersoner, foreninger, organisasjoner, etater og bedrifter.

Etter hvert skal en kunne søke frem opplysninger om gjenstandene i en felles database.

Mer informasjon finner du om du går inn på Museumssenteret i Salhus.

Pål Engesæter