Dette er en automatisk morsenøkkel. Vi kaller det gjerne også for en paddel, en "bug" eller en "elbug". Denne er produsert av Hi mound electro co., ltd Japan rundt 1985.

Fabrikken kaller det en manipulator, det står også trykket på den.

Virkemåte

Den står på en marmorplate, som gjør at den står stødig på bordet. I en moderne radiosender, så er det bygget inn elektronikk, som kan lage lange og korte toner (streker og prikker). Man kobler så til denne nøkkelen, og når man beveger hendlene sidelengs, så frembringer dette enten en lang eller en kort tone i senderen alt etter som om man beveger hendelen til høyre eller venstre. Holder man så hendelen inne til ene siden, så hører man en rekke streker og til den andre en rekke prikker.

100-200 tegn i minuttet.

Så er kunsten bare å bevege denne til høyre og venstre alt etter hvor mange streker og prikker man skal ha i kombinasjon. Dette går meget hurtig, og en trent operatør kan med en slik nøkkel sende 100-200 tegn (bokstaver) i minuttet. En bokstav består av 1-5 prikker og streker i kombinasjon.

Sjekk også Museumssenteret i Salhus