Lørdag ble det klart at Avinor vant i retten mot Flybussbergen etter en lang strid mellom flybusselskapet og Avinor. Flybussbergen utelukkes fra anbudsrundene fordi Avinor mener selskapet har dårlig økonomi.

Dermed får ikke Flybussbergen parkere på holdeplassen på Flesland.

Daglig leder i Flybussbergen, Robert Aasmul, er kraftig provosert. Nå vil han politianmelde Avinor for på brudd på konkurranseloven.

— Hvis Avinor fysisk hindrer kun oss i Flybussbergen i å komme inn på flyplassen, kommer vi til å politianmelde dem. Det er brudd på konkurranseloven, paragraf ti, sier Aasmul. Også EFTA skal kobles inn, ifølge Aasmul.

- Kan kreve lufthavnsjefens avgang

Tide drev Flybussen i 50 år før andre aktører kom på banen. Aasmul understreker at dette «ikke er et angrep på Tide, men et angrep på Avinor». Han angriper også lufthavnsjefen direkte.

— Hvis Sverdrup fortsetter med dette, krever jeg avgangen hans. Om vi ikke får sette av passasjerene våre på Flesland, gjør Sverdrup sin dårligste avgjørelse noensinne. Vi kan ikke ha en leder som tar så katastrofalt dårlige beslutninger, sier Aasmul.

Aasmul mener Sverdrup og Avinor motsier seg selv.

— I teorien ønsker Avinor at flere skal ta buss istedenfor bil til flyplassen. Men om flere tar buss, vil de tape millioner i parkeringsinntekter. Deres kamp er å sørge for at Flybussbergen ikke får dreisen på flybussrutene, for å ikke tape parkeringsmillioner på opp mot 365 millioner kroner i året, sier Aasmul.

Avinors lufthavnsjef på Flesland, Aslak Sverdrup, skriver i en mail til BT at Avinor ønsker at flest mulig skal reise kollektivt, og at «Robert Aasmul gir et vrengebilde av faktum og et anslag på Avinors parkeringsinntekter som er svært langt unna det riktige».

Vil koble inn EU

Aasmul sier også at Flybussbergen er i dialog med EFTA, EUs konkurransepoliti.

— EFTA har spurt oss om vi ønsker å rapportere Avinor til dem. Det kommer vi til å gjøre, slår Aasmul fast.

- Dere har ment lenge at behandlingen dere har fått, bryter med konkurranseloven. Hvorfor har dere ikke gjort dette før nå?

— Vi har fokusert på å opprettholde ruteproduksjonen, svarer Aasmul.

- Uriktige beskyldninger

Lufthavnsjef Sverdrup kjenner ikke til Flybussbergens dialog med EFTA.

— Dette er helt ukjent for Avinor. Aasmul har i lang tid uriktig beskyldt Avinor for brudd på ulike regler. Rettskjennelsen gir uttrykk for det motsatte, nemlig at Avinor har gått frem i tråd med regelverket, sier Sverdrup.

Lufthavnsjefen vil ikke kommentere utspillet fra Flybussbergen-sjefen om hans eventuelle avgang.

— Denne uttalelsen ser jeg ingen grunn til å kommentere, sier Sverdrup.

- For dårlig økonomi

På spørsmål om Flybussbergen vil nektes adgang på Flesland mandag morgen, sier Sverdrup at Avinor forventer at Flybussbergen forholder seg til rettskjennelsen. Det er ikke er plass til Flybussbergen på de to holdeplassene som satt av til kommersielle flybussaktører, ifølge Sverdrup.

— Vi skal balansere plass mellom flybuss, rutebuss, turbuss og taxi. De to faste plassene hadde vi den omtalte konkurransen på i slutten av 2013. Flybussbergen var ikke var kvalifisert til å delta, på grunn av for svak økonomisk gjennomføringsevne, sier lufthavnsjefen.

Diskuter saken under:

URIKTIGE BESKYLDNINGER: Avinors lufthavnsjef på Flesland, Aslak Sverdrup, mener Avinor ikke har brutt konkurranseloven. For dårlig økonomisk gjennomføringsevne var årsaken til at Flybussbergen ble utelukket fra anbudsrundene, ifølge Sverdrup.
RUNE MEYER BERENTSEN