«Det skal bli varme og vennskap i tusen år», runga det optimistisk frå strupane i Hordaland Arbeidarparti på Folkets Hus i Bergen. Så gjekk forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på talarstolen for å kveikje partifellene til neste års kommuneval.

— Det er ikkje tvil om at vår hovudmotstandar ved dette valet er Framstegspartiet. Det er det største borgarlege partiet, og dei står for eit syn som er fjernt frå vårt, sa Strøm-Erichsen, som innleia til fylkeslagets nominasjonsmøte i går.

Den tidlegare ordføraren og byrådsleiaren i Bergen følgde dermed linja partisekretær Martin Kolberg la ut i mai, då han utropte Frp til hovudmotstandar ved neste års val.

Anti-Frp på Stord

Strøm-Erichsen skrytte av sitt eige lokalparti i Bergen, som har markert klar motstand mot høgresida i byrådet i haust. Mellom anna gjennom eit mistillitsforslag mot byrådet.

Frå salen kom andre forteljingar som viser korleis kampen mot Frp no breier seg utover i Ap-landet.

— På Stord skulle Frp finansiere budsjettet på ein annan måte: Dei skulle selje halve Stord. Det kunne vi ikkje gjere - vi bur der. Før har vi late Frp vere i fred, men i år måtte dei leggje fram sitt alternative budsjett. Så stod dei der som den berømte keisaren utan klede. Det var herlig, ropte formannskapsmedlem Jan Leivestad frå Stord, til rungande latter frå salen.

- Det er litt surt

Samstundes som Frp skal takast, vil Ap fri til mellompartia KrF og Venstre.

— Det viktigaste skiljet i synet på velferdsstaten går mellom partia på høgresida (les: Høgre og Frp) på den eine sida og mellompartia og venstresida på den andre, sa forsvarsministeren.

Gitt regjeringas frieri til KrF dei siste månadene, er det tydeleg at stortingslinja skal følgjast i fylke og kommunar.

I tillegg til å peike ut vener og fiendar, var Strøm-Erichsen òg oppteken av at partiet må få fram til veljarane alt det gode regjeringa gjer for kommunane.

— Vi har ein vekst på 18 milliardar kroner i kommuneøkonomien i åra 2006-2007. 18 milliardar! Det er formidabelt, sa Strøm-Erichsen som i 2003 tapte valet på dårleg kommuneøkonomi i Bergen.

— Sjølvsagt er det litt surt for oss som styrte under den førre regjeringas svelteforing. Og sjølvsagt er det litt surt at dei (det Høgre-dominerte byrådet i Bergen, red.mrk) no kan bruke meir pengar på grunn av oss.

Amundsen, Paul S.