— Det er en stor påkjenning å bli beskyld for voldtekt. Uskyldige kan i verste fall bli varetektsfengslet og miste både jobb og familie. Selv mistet jeg jobben i flere måneder etter anklagene, sier mannen til bt.no.

Det er gått over to og et halvt år siden mannen, høsten 2009, sjokkert ble pågrepet av politiet i Os.

Beskrev brutal voldtekt

Kvinnen han hadde hatt frivillig sex med etter å ha truffet henne på et utested, beskyldte ham for en brutal voldtekt.

Hun kom til og med til politiet med istykkerrevne klær som hun hevdet stammet fra voldtekten.

Syv vitner ble avhørt i saken, og mannen i 30-årene ble siktet for voldtekt.

Kort tid etter anmeldte han kvinnen for falsk anklage. Hans anmeldelse ble henlagt etter bevisets stilling.

Innrømmet på utested

Voldtektsanklagen mot ham ble henlagt etter cirka ni måneder, også den etter bevisets stilling.

Etter nesten to år innrømmet småbarnsmoren den falske voldtektsanklagen.

Det skjedde da de to igjen traff hverandre tilfeldig på et utsted.

Det må komme bedre frem at slike handlinger ikke er akseptable

Mannen i 30-årene, fornøyd med at straffen ble skjerpet

Overfor mannen, og med vitner til stede, innrømmet hun at voldtekten aldri hadde funnet sted. I et senere politiavhør, i slutten av august 2011, erkjente hun det samme.

- Hvilket signal?

I den etterfølgende rettssaken, i tingretten i februar i år, sa kvinnen at hun gikk til politiet fordi hun fryktet hvordan samboeren ville reagere hvis hun innrømmet frivillig sex med en annen.

Tingretten dømte henne til fengsel i seks måneder, fem av dem betinget. Det vil si at én måned skulle sones bak murene.

Det syntes mannen var for lite.

— Hvilket signal sender dette? Jeg risikerte tre års fengsel. Dommen burde vært høyere, for å symbolisere at man ikke gjør sånt, sa han til bt.no etter den første rettsrunden.

Skjerpet straff

Nå har saken vært oppe til ny behandling i lagmannsretten, etter at begge parter anket.

I dommen derfra, avsagt sist uke, er straffen betydelig skjerpet for kvinnen: Syv måneders fengsel, 90 dager betinget.

— Jeg synes det er positivt at straffen ble skjerpet. Det må komme bedre frem at slike handlinger ikke er akseptable. Man kan ikke la uskyldige folk få lide, uansett hva bakgrunnen er, sier mannen.

- Gjør litt opp

— Den siste dommen gjør litt opp for det jeg har vært gjennom. Det er mer riktig sånn som det ble nå. Har du gjort en handling, må du ta ansvar for det.

Selv om anmeldelsen ble henlagt etter ni måneder, opplever mannen at han har hatt saken hengende over seg som uavklart helt til nå.

Føler seg endelig renvasket

— Saken har fulgt meg i to og et halvt år. Med dommen mot henne er jeg, og føler meg, renvasket, sier han.

En straff av fengsel i 3,5 til 4 år ville kunne vært idømt for en voldtekt slik domfelte har beskrevet den

Fra dommen

— Nå er alt på meg slettet, og rullebladet mitt er helt rent. Nå står jeg for eksempel fritt til å søke på alle jobber jeg vil, noe jeg var forhindret fra tidligere.

- Kunne fått 4 år

Flertallet i lagmannsretten, seks av syv dommere, mener at straffenivået for falsk anklage til en viss grad bør gjenspeile at straffenivået for seksuelle overgrep er betydelig hevet de senere årene.

En kvinnelig meddommer mener imidlertid at kvinnens personlige forhold er av en slik karakter at det burde holde med 210 timer samfunnsstraff.

I lagmannsrettens dom heter det:

— Det dreier seg her om en meget alvorlig anklage som fikk alvorlige følger for siktede.

Og:

— Den falske anklagen som domfelte fremsatte, kunne i verste fall ledet til en uriktig domfellelse. Vitneforklaringer generelt og den fornærmedes forklaring spesielt, står sentralt ved avgjørelsen av skyldspørsmålet i voldtektssaker. En straff av fengsel i 3,5 til 4 år ville kunne vært idømt for en voldtekt slik domfelte har beskrevet den.

- Bør etterforske mer

Mannen ser likevel at slike saker kan være vanskelige for politiet å etterforske, fordi det blir påstand mot påstand. Men han mener å ha et godt innspill til politiet:

— Kanskje de bør etterforske mer før de går til pågripelse. Om det er faktiske forhold som ligger til grunn, eller noe som bare er oppdiktet for å dekke over utroskap eller hva det skulle være.

Anker dommen

Kvinnens forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad, sier at også dommen fra lagmannsretten vil bli anket.

Kanskje de bør etterforske mer før de går til pågripelse

Mannen i 30-årene om politiets håndtering av voldtektssaker

— Jeg er uenig i straffeutmålingen, og det er lite rettspraksis på dette området fra Høyesterett, sier hun.

Keller-Fløystad mener også at kvinnen ikke har fått nok uttelling for at hun til slutt angret sine synder og gikk til politiet.

— Retten har heller ikke tatt tilstrekkelig hensyn til hennes problemer og personlige forhold, mener advokaten.