— Vi har holdt oss innenfor den kontrakten som gjelder mellom oss og Klostergarasjen AS, sier distriktssjef for Veidekke i Bergen, Lars Rune Folkedal.

Under byggingen av Klostergarasjen ble det forutsatt at alle hus skulle tåle en viss rystelse per sekund.

— Det ble kjørt en nitid kontroll under hver salve uten at noen rystelser avvek fra kravene, sier Folkedal.

Ingen store saker

Hvor mange som har klaget eller fått erstatning fra skader har han ingen oversikt over.

— Det som kjennetegner sakene er at de har vært bagatellmessige, sier Folkedal.

Større byggmessige erstatningssaker kjenner han ikke til.

— Vi har blant annet erstattet en krukke med fin håndkrem, og det er det nivået det dreier seg om.

Entreprenørselskapet kjenner ikke til uoppgjorte saker mellom Klostergarasjen og beboerne.

— Det er over to år siden sprengningene ble avsluttet og vi har ikke mottatt noen henvendelser om eventuelle skader på hus, sier han.

Mangler bevis

Professor Kuvvet Atakan på Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen mener det er vanskelig å vurdere årsaken til skadene.

— Skyldspørsmålet kan ikke bevises med mindre man gjør direkte målinger på husene mens de blir utsatt for rystelser, sier han.

I forhold til jordskjelv har sprengninger med dynamitt ofte en høyfrekvent energi forteller Atakan.

— Noen byggematerialer er mer sårbare for høyfrekvente vibrasjoner. Dette gjelder for eksempel glassruter.

Derfor mener han det ikke er nok at byggherren kjenner energimengden fra sprengladningene.

— Energien blir dessuten redusert før den kommer til registreringsstedet, sier han.