Over et år er gått siden 14 år gamle Line Marie Andersen fra Søfteland døde på Malta, mens hun var på språkreise. Det tragiske dødsfallet førte til store presseoppslag både i Norge og i utlandet, fordi maltesisk politi feilaktig påstod at 14-åringen døde av en overdose ecstasy.

Obduksjonsrapporten konkluderte med at dødsårsaken var kraniebrudd og påfølgende hjerneblødning etter et fall.

Myndighetene på Malta satte i gang full granskning etter dødsfallet, både for å undersøke politiets håndtering og hvorvidt Line Marie fikk god nok medisinsk behandling etter at hun falt om.

— Jeg har avgitt en innstilling til politiet om hvilke konsekvenser jeg mener saken bør få, sier regjerings- og riksadvokat Anthony Borg Barthet til avisen Times Of Malta. Han vil ikke gå nærmere inn på hvilke konsekvenser han har foreslått. Kilder forteller derimot til BT at det er på tale med til dels kraftige reaksjoner mot enkelte ansatte ved St. Luke's Hospital, sykehuset hvor 14-åringen døde.

Det har ikke lyktes BT å få noen verken i det maltesiske politiet eller helsedepartementet til å gå nærmere inn på hvilke reaksjoner som nå kan ventes.

Line Maries familie på Søfteland har fått løfter om å bli holdt løpende orientert, men var ikke kjent med den siste utviklingen før BT tok kontakt i går. De avviser konsekvent alle spekulasjoner i et mulig søksmål mot maltesiske myndigheter.

— Nesten uansett hva som måtte komme frem i granskningsrapporten, er det lite sannsynlig at familien vil gå videre med det. De ønsker å legge saken bak seg og la livet gå videre, sier Dag Gaassand, som er familiens talsmann.