Fridalen skole er kun malt én gang siden 1939. Resultatet er at fukt har angrepet konstruksjonen. Skolen må repareres for 50 millioner kroner.

— Takstmann Øystein Andersen anslår at det er ti ganger dyrere å la bygninger forfalle enn å ta problemene når de oppstår.

Direktør Dagfinn Øvrebotten i kommunens eget byggorgan, Bergen Bygg og Eiendom (BBE), erkjenner at bygningene i grunnskolen forfaller.

— Det er bystyret som bestemmer. Vi vedlikeholder for det vi får tildelt. I mellomtiden vil det oppstå nye behov. Vi har så lite penger at ting vil bli verre år for år, erkjenner Øvrebotten.

I tillegg til de 14 millionene skolebygningene skal vedlikeholdes for, kommer 17 millioner til vedlikehold av tekniske anlegg.

Totalt bruker Bergen kommune omkring 90 millioner kroner på vedlikehold og investeringer i eksisterende skolebygninger i år.

Vedlikeholdspenger kommer langt fra alle til gode. For eksempel er kun to av 17 skoler i Fana bydel tilgodesett med vedlikeholdspenger, ifølge BBEs «vedlikeholdsbehovsplan».

Håstein skole på Laksevåg har eksempelvis et vedlikeholdsbehov på 7,6 millioner kroner. Skolen får ingenting i år og neste år.

- Ti ganger dyrere

Ingeniør og takstmann Øystein Andersen i firmaet Eiendoms Rådgivning as, anslår at det er ti ganger dyrere å la bygninger forfalle enn å ta problemene når de oppstår.

— Vi ser ofte at det oppstår omfattende skade etter det som i utgangspunktet var en bagatellmessig lekkasje, sier Andersen.

— Det viser seg at vedlikehold hvert tredje år er det gunstigste. Men det offentlige pleier å la det forfalle til det er helt nødvendig å gjøre noe. Da blir det dyrt, påpeker Øystein Andersen.

Et godt eksempel på det er Fridalen skole i Årstad bydel. Skolen har et vedlikeholdsbehov på 24,3 millioner kroner, og er tilgodesett med null kroner i vedlikehold i år. Derimot er det planer om å investere 50 millioner kroner i en rehabilitering som skal være ferdig i 2005/2006.

— Da skolen sto ferdig i 1939, ble fasaden kun slammet. Siden ble fasaden malt i 1969. Det er den eneste gangen den er malt. Resultatet er at fuktighet har trengt inn i betongen og angrepet armeringen. Dermed har det oppstått omfattende skade på konstruksjonen, sier rektor Randi Gelink. Nå får kommunen betale prisen.

Rektor forteller at betongbiter har falt ned fra tak og vegger og landet like i nærheten av elever.

Tall i gråsone

Det er BBEs egne tall som viser at skolene i de åtte bydelene i Bergen har et samlet behov for vedlikehold på 333 millioner kroner, og at det skal vedlikeholdes for 14 millioner i år.

Økonomi og skole er komplisert tallakrobatikk. Problemet er en gråsone mellom hva som er investering og hva som er vedlikehold. Og byråd for byutvikling, Nils Arild Johnsen, mener det er større evne og vilje i kommunen til å ta vare på skolebygningene, enn det tallene fra BBE kan tyde på.

— De tallene som er vedtatt i bystyret, viser et totalbudsjett på omkring 90 millioner kroner i år. Vi bruker 32 millioner på ordinært vedlikehold, 35 millioner på inneklimatiltak, 12 millioner på rehabilitering av dusj og toalett, åtte millioner på generell rehabilitering og trivselstiltak, og tre millioner på ombygging og tilpassing til ny pedagogikk, sier Johnsen.

— Fra 2003 til 2008 skal vi ha brukt 568 millioner kroner på utvikling av skolebygningene i Bergen, sier Johnsen.

— Det vil si at vi satser videre utover behovet på vel 300 millioner kroner, parerer byråden når han blir konfrontert med tallene fra BBE.

Disponerer 410 millioner

Staten har bevilget 15 milliarder i lån til krisetiltak for å hindre skolebygninger i å forfalle. Bergen kommunes kvote er 568 millioner kroner. Pr. 6. mars hadde Bergen kommune søkt om 158 millioner, det vil si at kommunen fortsatt disponerer 410 millioner kroner. Det opplyser skolestatsråd Kristin Clemets politiske rådgiver, Elisabeth Aspaker, til Bergens Tidende.

Pengene fra staten skal gå til både vedlikehold og nyinvesteringer.

— Det er ikke usannsynlig at ordningen fylles på utover de 15 milliardene, sier Aspaker. Forfallet i skolen har vært et hett politisk tema i valgkampen.

En rapport fra Arbeidstilsynet avslører at 65 prosent av skolene i Hordaland, Sunnfjord og Sogn ikke er godkjent i henhold til forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. En av hovedgrunnene er råte som følge av manglende vedlikehold.

TRAGISK MONUMENT: Fridalen skole er et tragisk monument over slett vedlikehold i Bergen kommune. Den flotte skolebygningen, der Anders Askeland Brynildsen er elev i 2. klasse, er ikke malt mer enn én gang siden 1939. Nå må bygningen repareres for 50 millioner kroner.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL