Fylkesbaatane vil ha nybygde "Nordfjord", vegsjef Lars Lefdal har andre løysingar.

— Partane er kalla inn til 20. mars; deretter får vi finne løysingar som sikrar trafikktryggleiken seier Alfred Bjørlo. Han er politisk rådgivar for samferdselsminister Torild Skogsholm.